Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δραγασάκη Μαγδαληνή

Επίκουρος Καθηγητής
Ώρες γραφείου: Τρίτη 10.00-12.00 Πέμπτη 10.00-12.00
Τηλέφωνο: 2810379443
email: dragasaki@staff.teicrete.gr

Μαθήματα
Προπτυχιακά:
στο τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΣΤΕΓΤΕΤ , ΤΕΙ Κρήτης, στα διδακτικά αντικείμενα Ανατομίας-Μορφολογίας Φυτών , Φυσιολογίας της Ανάπτυξης των Φυτών, Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας και Τεχνολογίας Οπωροκηπευτικών και Αγγλικής Γεωπονικής Ορολογίας.

Συμμετοχή στη διδασκαλία των μεταπτυχιακών μαθημάτων «Θέματα Φυσιολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών – Νεώτερες εξελίξεις και εφαρμογές» , «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Μετασυλλεκτική Διαχείριση Νωπών Αγροτικών Προϊόντων»,
«Βιοτεχνολογία και Γεωργία» και «Καινοτομία στην Αγροτική Παραγωγή» στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία από το
Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων – ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

Σπουδές
• ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
• MASTER OF SCIENCE – UNIVERSITY OF READING
• ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ενδιαφέροντα
1. Η διερεύνηση της δυνατότητας εισαγωγής στην εμπορική ανθοκομία νέων φυτικών ειδών που είτε χρησιμοποιούνται ήδη με επιτυχία σε άλλες χώρες είτε προέρχονται από την άγρια χλωρίδα της Κρήτης. Δίδεται βάρος στη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τον εγγενή και / ή τους αγενείς τρόπους πολλαπλασιασμού τους. Επίσης στη διερεύνηση της φυσιολογίας τους με στόχο την αξιοποίηση ιδιοτήτων τους όπως αντοχή στην αλατότητα, ή την ξηρασία σε περιοχές με προβλήματα άρδευσης.

2. Η αγενής αναπαραγωγή των φυτών (κυρίως ανθοκομικών, δυνάμει ανθοκομικών ή απειλούμενων ειδών, αρωματικών ή φαρμακευτικών φυτών ) με τη μέθοδο του μικροπολλαπλασιασμού ή της Ιστοκαλλιέργειας και η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την επιτυχία της αφενός και την παραγωγή αρωματικών και φαρμακευτικών ειδών αφετέρου.

3. Η επίδραση παραγόντων στρες όπως αλατότητα ή ξηρασία στο φύτρωμα των σπερμάτων, στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών σε επόμενα στάδια της ζωής τους τόσο σε συνθήκες in vivo όσο και in vitro και η διερεύνηση των αντιοξειδωτικών ενζυμικών συστημάτων τους , της περιεκτικότητας σε συγκεκριμένες πρωτεΐνες και της παραγωγής ουσιών οσμωρύθμισης. Χρήση των ευρημάτων για την αξιολόγηση ποικιλιών απλών και εμβολιασμένων κηπευτικών θερμοκηπίου για αντοχή στην αλατότητα και το οσμωτικό στρες. Ο ρόλος βιοδιεγερτικών ουσιών στην ενίσχυση των φυτών σε συνθήκες στρες

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
1. Vlahos, J.C. and M. Dragassaki, 1995. Propagation of Cretan Silver Bush (Ebenus cretica L.). A potential New Flower Crop. HortScience 30 (4) 851

2. Vlahos, J.C., M.Dragassaki and I. Assargiotaki, 1995. Micropropagation of Achimenes Hybrids for Winter production. HortScience 31(4) 757

3. Vlahos, J.C., M. Dragassaki, A. Vasilaki, I. Assargiotaki and A.M. Tsatsakis, 1995. The effect of Slow Release Polymeric Derivatives of Auxins (NAA and 2,4-D) on Regeneration of Achimenes in vitro. HortScience 31(4) 802

4. Shtilman, M.I, M.Tzatzarakis, J.C.Vlahos, I.M. Shaskova , M. Dragassaki and A.M.Tsatsakis, 1996. Phytoactive Polymers “ Hydrolysis and Bioactivity” Proceed.Intern. Symp.Control.Rel. Bioact. Mater., Controlled Release Society. 23:33-34.

5. Shtilman M.I., Tsatsakis AM, Vlachos JC, Dragasaki M, Shashkova IM, (1996). Phytoactive polymers: Synthesis, properties and possibility of use. In: Proc Inten Conference on Polymers for Agriculture, Tashkent, 16.

6. Shtilman, M.I., A.M.Tsatsakis, J.C.Vlahos, A.A.Khachanyan, M. Dragassaki, P.S. Voskanyan and I.M.Shaskova, 1997. Hydrolysis and Biological Activity in a series of water soluble Polymeric Esters of Aryl-containing Carboxylic Acid. Polymer Science. Ser.A Vol 39 (11) : 1761-1766

7. Δραγασάκη Μ., Οικονόμου Α. και Βλάχος Ι., 1997. Παράγοντες που επηρεάζουν τη φύτρωση των σπερμάτων του φυτού Pancratium maritimum L. Πρακτικά 18ης Συνεδρίασης της Ελληνικής Εταιρείας Οπωροκηπευτικών. Τόμος 7: 401-404.

8. Shtilman, M.I., A.M.Tsatsakis, J.C.Vlahos, M.Dragassaki, I.M. Shaskova and M.M.Lotter, 1998. Bioactivity of the Polyvinyl esters of 2,4- Dichlorophenoxyacetic Acid. Russian Journal of Plant Physiology Vol.45 (1) 92-95

9. Vlahos, J.C. and M. Dragassaki, 2000. In vitro regeneration of Ebenus cretica L. Acta Horticulturae 541 (305-310)

10. Dragassaki, M., Economou, A. S., Vlahos, J. C.2003.Bulblet formation in vitro and plantlet survival extra vitrum in Pancratium maritimum L. Acta Horticulturae,. 616. 347-352

11. Antonidaki-Giatromanolaki A, Dragassaki M, Vlahos.J.C. et al. 2006.Vegetative propagation in vivo and in vitro of Staehelina petiolata (L.) Hilliard et Burtt. PROPAGATION OF ORNAMENTAL PLANTS Volume: 6.Issue: 4. Pages: 187-193

12. Antonidaki-Giatromanolaki A., J.E. Orchard, M. Dragassaki, J.C. Vlahos 2006 Propagation of Sternbergia sicula, by seed and tissue culture Acta Horticulturae 766

13. Papadimitriou M, Antonidaki-Giatromanolaki A, Dragassaki M, Vlahos.J.C. 2008. Bench T-budding technique as a means to propagate greenhouse roses under mist PROPAGATION OF ORNAMENTAL PLANTS Volume: 8 Issue: 2 Pages: 99-101.

14. Antonidaki-Giatromanolaki A, Dragassaki M, Papadimitriou M Vlahos.J.C. 2008. Effects of stratification, temperature and light on seed germination of Colchicum macrophyllum B. L. Burtt. PROPAGATION OF ORNAMENTAL PLANTS Volume: 8 Issue: 2 Pages: 105-107

15. Antonidaki-Giatromanolaki, Anna, Orchard, John, Papadimitriou, Michel, Dragassaki Magdalena and Vlahos, Ioannis (2010) Propagation of Ptilostemon chamaepeuce (L.) less through tissue culture. Journal of Biological Research-Thessaloniki, 13. pp. 105-111. ISSN 1790-045 X

Επιπλέον πληροφορίες
Διευθύντρια Τομέα Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Οικονομίας του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων για έτος το 2018-19