Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δραγασάκη Μαγδαληνή, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία Φυτών _ Ιστοκαλλιέργεια
Τηλέφωνο: 2810-379443
Email: dragasaki@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12.00-14.00 και Τετάρτη 12.00-14.00, αλλά και καθημερινά με φυσική παρουσία ή τηλεσυνεργασία, κατόπιν συνεννοήσεως με μήνυμα στο email.

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Φυσιολογία της Ανάπτυξης των Φυτών
 • Μετασυλλεκτική Τεχνολογία
 • Τεχνολογία In Vitro Καλλιέργειας Φυτών
 • Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών (ΠΜΣ MScAGRO)

Συμμετοχή:

 • Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία Νωπών Αγροτικών Προϊόντων (ΠΜΣ MScAGRO)

Σπουδές

 • Πτυχίο Γεωπόνου, Φυτικής Παραγωγής, Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών (νυν Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), (1984)
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα, Master of Science, “Crop Physiology”, Department of Agricultural Botany, School of Agriculture, University of Reading, UK, (1990).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήματος Γεωπονίας, Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (2002)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αγενής αναπαραγωγή φυτών κυρίως αυτοφυών, αρωματικών, φαρμακευτικών ή δυνάμει λαχανοκομικών ή ανθοκομικών με τη μέθοδο του μικροπολλαπλασιασμού ή της Ιστοκαλλιέργειας.
 • Αβιοτικοί παράγοντες καταπόνησης όπως αλατότητα ή ξηρασία στην αύξηση και ανάπτυξη των φυτών. Ο ρόλος βιοδιεγερτικών ουσιών στην ενίσχυση των φυτών σε συνθήκες καταπόνησης.

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Υπεύθυνη Πρακτικής άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας.

 Υπερσύνδεσεις
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=24172956500
https://www.researchgate.net/profile/Magdalene-Dragassaki

Μετάβαση στο περιεχόμενο