Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγός Σπουδών

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 ως φυσική μετεξέλιξη του καταξιωμένου, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του π. ΤΕΙ Κρήτης. Η ακαδημαϊκή του λειτουργία ξεκίνησε από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Στα δύο αυτά χρόνια λειτουργίας του Τμήματος διαπιστώθηκε η ανάγκη επικαιροποίησης του Προγράμματος Σπουδών για την αντιμετώπιση μικρών δυσλειτουργιών στη δομή του προγράμματος και την ενσωμάτωση σύγχρονων αντικειμένων με βάση τις εξελίξεις στη γεωπονική επιστήμη και  τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχει τροποποιηθεί η διάρθρωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την ένταξη των νέων αντικειμένων.

Επισυναπτόμενα

Οδηγός Σπουδών ΠΠΣ Γεωπονίας 2023-2024

Οδηγός Σπουδών ΠΠΣ Γεωπονίας 2022-2023

Οδηγός Σπουδών ΠΠΣ Γεωπονίας 2021-2022

Αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ με τα μαθήματα του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ

Μετάβαση στο περιεχόμενο