Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Οδηγός Σπουδών

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) ιδρύθηκε με το νόμο 4610/2019 ως φυσική μετεξέλιξη του καταξιωμένου, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του π. ΤΕΙ Κρήτης. Η ακαδημαϊκή του λειτουργία ξεκίνησε από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020.

Στα δύο αυτά χρόνια λειτουργίας του Τμήματος διαπιστώθηκε η ανάγκη επικαιροποίησης του Προγράμματος Σπουδών για την αντιμετώπιση μικρών δυσλειτουργιών στη δομή του προγράμματος και την ενσωμάτωση σύγχρονων αντικειμένων με βάση τις εξελίξεις στη γεωπονική επιστήμη και  τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Στο επικαιροποιημένο Πρόγραμμα Σπουδών που θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχει τροποποιηθεί η διάρθρωση των μαθημάτων ανά εξάμηνο για την ομαλή λειτουργία του προγράμματος και την ένταξη των νέων αντικειμένων.

Επισυναπτόμενα

Οδηγός Σπουδών ΠΠΣ Γεωπονίας

Αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ με τα μαθήματα του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ