Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)

Βασιλάκη Μαρία

 • Εργαστήριο: Εντομολογίας
 • e-mail: mavasi@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9461

Γούτος Δημήτρης

 • Εργαστήριο: Φυτοπαθολογίας
 • e-mail: dgoutos@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9432

Κοσιώρης Σπύρος

 • Εργαστήριο: Δενδροκομίας
 • e-mail: kosior@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9453

Φανουράκη Μαρία

 • Εργαστήριο: ΠΑ.ΓΕ.Π.Π.Υ.
 • e-mail: mfanour@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9452