Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ)

Ε.Τ.Ε.Π.

Βασιλάκη Μαρία

  • Εργαστήριο: Εντομολογίας
  • e-mail: mavasi@hmu.gr
  • τηλέφωνο: 2810 37 9461

  Ε.Τ.Ε.Π.

  Γούτος Δημήτρης

   • Εργαστήριο: Φυτοπαθολογίας
   • e-mail: dgoutos@hmu.gr
   • τηλέφωνο: 2810 37 9432

  Ε.Τ.Ε.Π.

  Κοσιώρης Σπύρος

   • Εργαστήριο: Φυτοπαθολογίας
   • e-mail: dgoutos@hmu.gr
   • τηλέφωνο: 2810 37 9432

  Ε.Τ.Ε.Π.

  Φανουράκη Μαρία

   • Εργαστήριο: ΠΑ.ΓΕ.Π.Π.Υ.
   • e-mail: mfanour@hmu.gr
   • τηλέφωνο: 2810 37 9452