Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποδομές

Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του Τμήματος Γεωπονίας στεγάζονται στο ΝΑ τμήμα του κεντρικού συγκροτήματος του ΕΛΜΕΠΑ και στο Αγρόκτημα του στο campus του Ιδρύματος. Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις πρόκειται να ανεγερθούν άμεσα στο αγρόκτημα, όπου ήδη υπάρχουν εκπαιδευτικές, επιδεικτικές και ερευνητικές υποδομές και πρότυπες καλλιέργειες στις οποίες ασκούνται και δραστηριοποιούνται οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας.

Αίθουσες διδασκαλίας

Στη Σχολή υπάρχουν πέντε αίθουσες διαλέξεων με επιφάνειες 100, 72, 70, 40 και 35 τ.μ. καθώς και μία αίθουσα συσκέψεων. Από άποψη χωρητικότητας, οι πρώτες δύο είναι της τάξης των 100 ατόμων, η τρίτη των 80 και οι δύο τελευταίες των 60 και 50 ατόμων αντίστοιχα. Κάθε αίθουσα είναι εξοπλισμένη με πίνακα, προβολέα και οθόνη προβολής.

Εκπαιδευτικά εργαστήρια

Το Τμήμα διαθέτει 19 εργαστηριακούς χώρους, χωρητικότητας από 16 έως 25 ατόμων, από τους οποίους έξι χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για εκπαίδευση, δέκα για εκπαίδευση και έρευνα, ενώ τρεις είναι μόνο για έρευνα και χρησιμοποιούνται για εκπαίδευση μόνο σε έκτακτες ανάγκες.