Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Σπουδών

Με βάση το άρθρο 35 (Ν. 4009/2011 – ΦΕΚ Α 195/06.09.2011), «Ο σύμβουλος σπουδών καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους. Πρόκειται για ένα θεσμό υποχρεωτικό, στόχος του οποίου είναι η ομαλότερη ένταξη των φοιτητών στο Τμήμα Γεωπονίας, η διευκόλυνση της ακαδημαϊκής ζωής τους εντός και εκτός του Ιδρύματος, καθώς επίσης και η προετοιμασία τους για την αγορά εργασίας. Συντονιστής για την σωστή λειτουργία του Θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου στο Τμήμα Γεωπονίας είναι ο Δρ. Φίλιππος Βερβερίδης, Καθηγητής.

Οι Σύμβουλοι Σπουδών ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Αποστολή τους είναι να κατευθύνουν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις δικές τους κλίσεις, καθώς και να τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων κατά την διάρκεια της φοίτησης και εν τέλει στην καλύτερη προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ενδεικτικά, ο Σύμβουλος:

  • Βοηθάει τον φοιτητή να ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  • Συζητά, πληροφορεί και συμβουλεύει τον φοιτητή για το Πρόγραμμα Σπουδών
  • Συζητά με τον φοιτητή την πορεία των Σπουδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο φοιτητής
  • Βοηθάει στην επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων
  • Βοηθάει στην επιλογή θέματος πτυχιακής μελέτη
  • Τον ενημερώνει για επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές και τον βοηθά να κάνει επιλογές και σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης
  • Ενημερώνει τον φοιτητή για τις υπηρεσίες που παρέχονται από το ΕΛΜΕΠΑ

Κανονισμός Λειτουργίας Θεσμού Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Σο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τον Σύμβουλο εκπαιδευτικό που σας έχει ανατεθεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ_ΑΚΑΔ.ΕΤΗ_19-20_20-21_21-22_22-23

Μετάβαση στο περιεχόμενο