Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Σύντομη περιγραφή

Το Τμήμα Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ), ιδρύθηκε με το Νόμο 4610/2019 ως φυσική μετεξέλιξη του καταξιωμένου, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένου Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του π. ΤΕΙ Κρήτης. Η ακαδημαϊκή του λειτουργία ξεκίνησε από το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Το Τμήμα Γεωπονίας περιλαμβάνει τρεις Τομείς: τον Τομέα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, τον Τομέα Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών και τον Τομέα Οπωροκηπευτικών.

Στα τριάντα πέντε και πλέον έτη της λειτουργίας του ως Τμήμα Γεωπονίας ΤΕ και σήμερα ως Τμήμα Γεωπονίας πενταετούς προγράμματος σπουδών του ΕΛΜΕΠΑ, έχει να επιδείξει ένα πλούσιο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο στους τομείς των Γεωπονικών Επιστημών. Με τους χιλιάδες αποφοίτους του (περισσότεροι από 2.500) έχει συμβάλλει αναμφίβολα στη γεωργική ανάπτυξη της Χώρας, στην Αγροδιατροφή, στην προστασία του Περιβάλλοντος και του Τοπίου και την ανάδειξη της χλωριδικής βιοποικιλότητας της Κρήτης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος ασκούν, στην πλειονότητά τους, ιδιωτικό επάγγελμα (εταιρείες και καταστήματα γεωργικών εφοδίων, γραφεία μελετών, θερμοκηπιακές μονάδες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, μελέτες και έργα Πρασίνου και Τοπίου, κ.ά.). Επίσης, αποτελούν στελέχη σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και άλλων δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών, συμβάλλοντας σε μεγάλο βαθμό στην ανάπτυξη της Ελληνικής γεωργίας, της Αγροδιατροφής, της προστασίας του Περιβάλλοντος και του Τοπίου, της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας και της διατήρησης, προστασίας και ανάδειξης της Βιοποικιλότητας.

Το σύγχρονο 5ετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος Γεωπονίας, με τις προσφερόμενες προς επιλογή Κατευθύνσεις του, στοχεύει στην ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση προπτυχιακών φοιτητών σε καίριους κλάδους της Γεωπονικής Επιστήμης. Επίσης, το Τμήμα διοργανώνει και λειτουργεί αυτόνομα Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών.

Το ΠΠΣ Γεωπονίας απονέμει τίτλο που είναι «Πτυχίο Γεωπονίας» το οποίο σύμφωνα με το ΦΕΚ 1920/τ. Β’/13-05-2021 ισοδυναμεί με το αγγλοσαξωνικό “Master of Science”. Ως εκ τούτου το πτυχίο του 5ετούς Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας είναι ένα Integrated Master το οποίο αντιστοιχεί στη Βαθμίδα 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και υπό προϋποθέσεις μπορεί να οδηγήσει σε κύκλο απόκτησης Διδακτορικού Διπλώματος.

Σήμερα, το προσωπικό του Τμήματος Γεωπονίας αποτελείται από 21 μέλη ΔΕΠ, 4 μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 4 μόνιμους διοικητικούς υπαλλήλους και περισσότερους από 40 επιστημονικούς συνεργάτες και ερευνητές. Επιδίωξη του Τμήματος αποτελεί η συνεχής βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης που παρέχει, ώστε οι απόφοιτοί του να διαθέτουν τα κατάλληλα ανταγωνιστικά προσόντα με αποτέλεσμα, να διευρύνονται οι ορίζοντες και οι δυνατότητες της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Σημαντικά στοιχεία που συμβάλουν στην υψηλή ποιότητα των σπουδών του Τμήματος, αποτελούν τα καταξιωμένα μέλη ΔΕΠ, η συνεχής ενασχόλησή τους με την έρευνα, η στενή διασύνδεση με τις δημόσιες και ιδιωτικές παραγωγικές δομές της Κρήτης και της Χώρας, αλλά και οι σύγχρονες εργαστηριακές εγκαταστάσεις στο κεντρικό κτίριο του Τμήματος και στο Αγρόκτημα.

Με την ολοκλήρωση των 5ετών σπουδών τους, οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας θα μπορούν να εγγραφούν στο Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος Γεωπόνου, γεγονός που διευρύνει σημαντικά τις προοπτικές της επαγγελματικής τους αποκατάστασης. Οι απόφοιτοι του Τμήματος Γεωπονίας μπορούν να λειτουργήσουν αυτόνομα κατάστημα εμπορίας σπόρων και φυτικού υλικού, γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και άλλων αγροεφοδίων, να απασχοληθούν ως γεωτεχνικό προσωπικό σε υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.ά.) και σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Περιφερειακές Ενότητες, Δήμους), να εργαστούν ως ερευνητές σε Ερευνητικά Ιδρύματα (ΕΛΓΟ/ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΦΙ, ΕΦΕΤ, κ.ά.), και ως εισηγητές/διδάσκοντες στην Εκπαίδευση, σε ιδιωτικούς φορείς ως γεωπόνοι / γεωργικοί σύμβουλοι παραγωγής ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων, σε εταιρείες εμπορίας και διακίνησης γεωργικών εφοδίων (λιπάσματα, σπόροι, φυτοπροστατευτικά προϊόντα), συνεταιρισμούς, ομάδες παραγωγών, σε εταιρείες παραγωγής και διάθεσης πολλαπλασιαστικού υλικού, σε οργανισμούς πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων, ως μελετητές και κατασκευαστές έργων πρασίνου αποκτώντας τα αντίστοιχα μελετητικά και εργοληπτικά πτυχία και πλήθος άλλων επαγγελματικών δραστηριοτήτων που εντάσσονται ή άπτονται των Γεωπονικών Επιστημών.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο