Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Βλάχος Ιωάννης

 

Γκατζιλάκης  Χρήστος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γκούμας Δημήτριος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γραμματικάκη Γαρυφαλιά

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Καπετανάκης Ευάγγελος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κολλάρος Δημήτριος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κυπριωτάκης Ζαχαρίας

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Λιονάκης Σπυρίδων

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Λυδάκης Δημήτρης

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μανιός Βασίλειος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Παπαδημητρίου Μιχαήλ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Πεδιαδιτάκης Μηνάς

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Σινάνης Κων/νος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Τσικαλάς Πλούταρχος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φανουράκης Νικόλαος

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φυσαράκης Ιωάννης

Μετάβαση στο περιεχόμενο