Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Νέα & Ανακοινώσεις

Διαδικασία διακοπής φοίτησης φοιτητών/φοιτητριών προπτυχιακού κύκλου σπουδών

Οι φοιτητές/φοιτήτριες που επιθυμούν να διακόψουν τη φοίτηση τους θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση προς την Κοσμητεία της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών η οποία και αποφασίζει για το αίτημά τους. Οι λόγοι που θεωρούνται επαρκείς για τη διακοπή της φοίτησης είναι: Α....

Ανακοίνωση για τους φοιτητές που παρακολουθούν το τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης

Παρακαλούνται οι φοιτητές που παρακολουθούν το τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης και οφείλουν ένα μόνο τελευταίο εργαστήριο και καμία θεωρία, το οποίο έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν κι έχουν εξεταστεί με μη προβιβάσιμο βαθμό, να...

Ένταξη φοιτητών Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην ΤΕΙ Κρήτης και επιθυμούν να ενταχθούν στο πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022 ότι οι προϋποθέσεις για ένταξη είναι:...

Πρόθεση συμμετοχής στην Εξεταστική του Σεπτεμβρίου

Για λόγους προγραμματισμού και οργάνωσης θα πρέπει να δηλώσετε την συμμετοχή σας στα μαθήματα της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου μέχρι τις 30/08. Η δήλωση πρόθεσης συμμετοχής γίνεται από το σύστημα δηλώσεων (https://students.hmu.gr)  και πιο συγκεκριμένα από την...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021 – 2022 στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο» με ΜΙS 5129682, (κωδ. έργου...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία”

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία" (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 &...

Ανακήρυξη υποψηφίων για τις εκλογές ανάδειξης εκπροσώπων μελών του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), στα Συλλογικά Όργανα του Τμήματος Γεωπονίας

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΕΠ ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ