Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τομείς

Το Τμήμα Γεωπονίας χωρίζεται σε τρεις τομείς, τον Τομέα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, τον Τομέα Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών και τον Τομέα Οπωροκηπευτικών.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Διευθυντής Τομέα: Δρ.  Τζανακάκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
e-mail: vtzanakakis@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9419

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Διευθυντής Τομέα: Δρ. Τραντάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής
e-mail: mtrantas@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9483​

ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Διευθυντής Τομέα: Δρ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής
e-mail: ekabourakis@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9535