Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τομείς

Το Τμήμα Γεωπονίας χωρίζεται σε τρεις τομείς, τον Τομέα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, τον Τομέα Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών και τον Τομέα Οπωροκηπευτικών.

ΤΟΜΕΑΣ Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων
Διευθυντής/ρια Τομέα: Δρ. Κόκκινου Ελένη, Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ Φυτοπροστασία και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών
Διευθυντής Τομέα: Δρ. Ταμπακάκη Αναστασία, Καθηγήτρια

ΤΟΜΕΑΣ Οπωροκηπευτικών και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Διευθυντής Τομέα: Δρ. Νεκτάριος Παναγιώτης, Καθηγητής

Μετάβαση στο περιεχόμενο