Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τομείς

Το Τμήμα Γεωπονίας χωρίζεται σε τρεις τομείς, τον Τομέα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων, τον Τομέα Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών και τον Τομέα Οπωροκηπευτικών.

ΤΟΜΕΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Διευθυντής Τομέα: Δρ.  Τζανακάκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
Διευθυντής Τομέα: Δρ. Τραντάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

ΤΟΜΕΑΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ
Διευθυντής Τομέα: Δρ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής