Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Επιτροπές

Επιτροπή Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ)

  • Αλυσσανδράκης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής
  • Δαλιακόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής
  • Κονταξάκης Εμμανούηλ, Επίκουρος Καθηγητής
  • Ροδιτάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
  • Ταμπακάκη Αναστασία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

  • Λουλακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Πρόεδρος της Επιτροπής.
  • Δραγασάκη Μαγδαλήνη, Επίκουρος Καθηγήτρια, μέλος και
  • Κολλάρος Δημήτριος, Καθηγητής, μέλος.
Για τα μέλη άλλων Επιτροπών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος.