Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διοικητικό προσωπικό

Δοξαστάκη Μαρίνα (Προϊσταμένη γραμματείας)

    • e-mail: marin@hmu.gr
    • τηλέφωνο: (2810) 379411, 379403

Τζανάκη Κατερίνα

    • e-mail: ktzanaki@hmu.gr
    • τηλέφωνο: (2810) 379403