Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Διδακτορικές Σπουδές

Το Τμήμα Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ παρέχει τη δυνατότητα για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2130/Φ20 απόφαση έγκρισης Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών (ΦΕΚ Β 3526/20-9-2019).  Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών αποσκοπεί στη δημιουργία σύγχρονης υψηλής ποιότητας επιστημονικής έρευνας καθώς και στην καλλιέργεια νέων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο και εξέλιξη της επιστήμης και της έρευνας.

Το Τμήμα Γεωπονίας ανακοινώνει ότι δέχεται υποψηφιότητες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, στις επιστημονικές περιοχές που δραστηριοποιούνται τα 4 ερευνητικά εργαστήρια του Τμήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους Διευθυντές των Εργαστηρίων και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Περισσότερες πληροφορίες για την ερευνητική δραστηριότητα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Γεωπονίας και τα στοιχεία επικοινωνίας παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος https://agro.hmu.gr/7440-2/melh-didaktikoy-ereynhtikoy-proswpikoy-dep/

Πρότυπο Αίτησης

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών Τμήματος Γεωπονίας (ΦΕΚ Β 3526/20-9-2019)
Μετάβαση στο περιεχόμενο