Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατευθύνσεις Σπουδών

Κατεύθυνση με τίτλο «Φυτοπροστασία και Βιοτεχνολογικές Εφαρμογές»

Στην Κατεύθυνση παρέχονται γνώσεις σχετικά με τη φυτοπαθολογία, την εντομολογία τη ζωολογία και τη γεωργική φαρμακολογία, καθώς επίσης και γνώσεις που αφορούν την αξιοποίηση των βιοτεχνολογικών εφαρμογών στην άσκηση της σύγχρονης γεωργίας. Περιγράφονται αναλυτικά οι ασθένειες των φυτών, τα έντομα και οι άλλοι ζωικοί εχθροί των φυτών αλλά και των αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων, τα προβλήματα που δημιουργούν και η αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της συμβατικής, ολοκληρωμένης και βιολογικής διαχείρισης. Διδάσκονται ακόμα οι παραδοσιακές και σύγχρονες μέθοδοι που εφαρμόζονται στον αγρό, με στόχο τη βελτίωση των φυτών και της καλλιέργειας και τη δημιουργία νέων ανθεκτικών και πιο αποδοτικών ποικιλιών και υβριδίων. Η χρήση των βιοτεχνολογικών εφαρμογών προσεγγίζεται από την πλευρά της υποβοήθησης και βελτίωσης των παραγόμενων γεωργικών προϊόντων.

Κατεύθυνση με τίτλο «Αξιοποίηση Φυσικών Πόρων»

Η Κατεύθυνση καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο έρευνας και παροχής γνώσης που αναφέρεται στη μελέτη των εδαφικών και υδάτινων πόρων και τη διαχείριση αποβλήτων, τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή και την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο οι απόφοιτοι εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και τεχνικές για την αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την αξιοποίηση, το σχεδιασμό και την αειφορία των εδαφικών και υδατικών πόρων με την ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης καλύπτει τις εφαρμογές γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων και τηλεπισκόπισης στη γεωργία και παρέχει γνώσεις και τεχνογνωσία στο σχεδιασμό, τη λειτουργία, την οργάνωση και τη βελτιστοποίηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και των τεχνικών έργων αγροτικής υποδομής.

Κατεύθυνση με τίτλο «Οπωροκηπευτικά»

Στην Κατεύθυνση παρέχονται ειδικές γνώσεις σχετικά με την ελαία και τα λοιπά δενδροκομικά είδη, την άμπελο, τις κηπευτικές και ανθοκομικές καλλιέργειες που καλλιεργούνται σε περιβάλλον θερμοκηπίου και την ύπαιθρο. Η βιολογία και βιοοικολογία τους, οι καλλιεργητικές φροντίδες, οι σύγχρονες μέθοδοι παραγωγής και τα διάφορα προβλήματά τους, αποτελούν μερικά μόνο από τα πολλά επιστημονικά πεδία, τα οποία καλύπτονται στην Κατεύθυνση αυτή. Επίσης παρέχονται γνώσεις για τη διατήρηση των φυτογενετικών πόρων ιθαγενών και ενδημικών φυτών, την αξιοποίησή τους στην επιχειρηματική Ανθοκομία και Λαχανοκομία, και την προσαρμογή των καλλιεργειών αυτών στις συνθήκες της κλιματικής αλλαγής, της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Στην Κατεύθυνση παρέχονται και ειδικές γνώσεις για τομείς αιχμής όπως είναι η Αρχιτεκτονική και η Αποκατάσταση του Τοπίου, το αστικό πράσινο, τα φυτεμένα δώματα, οι κάθετοι κήποι και η διαχείριση αθλητικών χλοοταπήτων.

Μετάβαση στο περιεχόμενο