Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πτυχιακή Εργασία

Η πτυχιακή εργασία αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του πτυχίου του Τμήματος Γεωπονίας και μπορεί να περιλαμβάνει εφαρμοσμένη έρευνα ή κριτική ερευνητική βιβλιογραφική ανασκόπηση. Ο επιβλέπων καθηγητής μπορεί να είναι μόνιμο μέλος ΔΕΠ ή επιστημονικός συνεργάτης ή εργαστηριακός συνεργάτης, εφόσον έχει ειδίκευση ή σχετική εμπειρία πάνω σε ένα θέμα. Προκειμένου ένα θέμα να γίνει αποδεκτό, συμπληρώνεται Πρότυπη Φόρμα Περιληπτικού Πλάνου Υποβολής προς έγκριση από τον Διευθυντή του Τομέα.
Πρότυπη φόρμα περιληπτικού πλάνου για την υποβολή πτυχιακής εργασίας
Πρόσθετες οδηγίες για την πτυχιακή εργασία

ΕΝΤΥΠΗ ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ