Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ερευνητικά Αποτελέσματα

Το Τμήμα έχει μια πολύ σημαντική και δυναμικά αναπτυσσόμενη παρουσία στην έρευνα, όπως καταδεικνύεται από το μεγάλο αριθμό ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων, τις πολλές και σημαντικές επιστημονικές δημοσιεύσεις, τη διεθνή αναγνώριση και το εκτενές δίκτυο επιστημονικών συνεργασιών που έχουν αναπτύξει τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Η προώθηση της έρευνας συνδέεται στενά με τις μεταπτυχιακές σπουδές, τις διδακτορικές σπουδές αλλά και τα Εργαστήρια που λειτουργούν στο Τμήμα.

Στον Πίνακα  που ακολουθεί παρουσιάζεται το συνολικό δημοσιευμένο έργο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος όπως αποτυπώθηκαν στα στοιχεία που υπέβαλε το Τμήμα στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΘΑΑΕ για το έτος 2021.

Δημοσιευμένο έργο μελών ΔΕΠ Τμήματος Γεωπονίας (έτος αναφοράς: 2021)

Είδος Εργασίας

Πλήθος

Εργασίες με κριτές – Scopus (σωρευτικά)

577

Εργασίες με κριτές – Scopus (πενταετία 2017-2021)

204

Εργασίες με κριτές – Scopus (2021)

61

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας – πατέντες σε ισχύ

3

Ετεροαναφορές Scopus (σωρευτικά)

15515

Ετεροαναφορές Scopus (πενταετία 2017-2021)

7561

Ετεροαναφορές Scopus (2021)

2074

h-index (σωρευτικά)

248

h-index (μέσος όρος / ΔΕΠ)

11,62

Ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (σωρευτικά)

1045

 

Ενδεικτικό της έντονης δραστηριότητας του επιστημονικού προσωπικού του Τμήματος είναι ο μεγάλος αριθμός ερευνητικών, αναπτυξιακών και εκπαιδευτικών έργων που υλοποιεί και οι πόροι που προσελκύει. Το διάστημα από το 2015 μέχρι και σήμερα, τα μέλη του Τμήματος έχουν συντονίσει, διαχειριστεί ή/και συμμετάσχει σε τουλάχιστον 80 Εθνικά και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα και έργα παροχής επιστημονικών υπηρεσιών συνολικής χρηματοδότησης που ξεπερνά τα 6.500.000€, καθώς και εκπαιδευτικά αναπτυξιακά έργα συνολικού προϋπολογισμού μεγαλύτερου από 4.000.000€. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 

 1. IGIC – Improvement of green infrastructure (GI) in agroecosystems: reconnecting natural areas by countering habitat fragmentation – LIFE16 NAT/GR/000575. Διάρκεια: 1/9/2017-30/6/2024. Προϋπολογισμός: 505.337€. Χρηματοδότηση: LIFE+.
 2. BIOCONTROL – Βιώσιμες Λύσεις για τη Βιολογική Αντιμετώπιση Επιβλαβών Μικροοργανισμών και την Επαγωγή της Αντοχής των Καλλιεργειών στην Αλατότητα. Διάρκεια: 29/10/2020-28/4/2023. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 326.252€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014 – 2020. Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΙΤΕ, Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.
 3. PRECISE-M – Διατήρηση και αειφορική αξιοποίηση σπάνιων – απειλούμενων ενδημικών φυτών της Κρήτης για ανάπτυξη νέων αγροτικών προϊόντων με καινοτόμο λίπανση ακριβείας. Διάρκεια: 9/7/2018-8/1/2022. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 34.480€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, ΑΠΘ, Υγρά Οργανικά Λιπάσματα ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΣ/ ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Οπωροφόρα Φυτά Γκλαβάκη.
 4. ANTIOX-PLUS -Καινοτόμος Βιοτεχνολογική Παραγωγή Αντιοξειδωτικών Προϊόντων Φυτικής προέλευσης από Μικροβιακά Εργοστάσια, και Αιθέρια Έλαια από αυτοφυή φυτά Ελληνικής Χλωρίδας, για τη Δημιουργία Νέων Ποιοτικών Υγειοπροστατευτικών Προϊόντων και Διατροφικών Συμπληρωμάτων. Διάρκεια: 31/7/2018-30/7/2022. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 234.437€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΓΠΑ, Παν/μιο Ιωαννίνων, ΕΚΠΑ, APIGAIA Α.Ε. – Επιχείρηση Παραγωγής και Εμπορίας Φαρμακευτικών και Αρωματικών Φυτών Και Προϊόντων Μελισσοκομίας και Εναλλακτικού Τουρισμού, β), STRATIS ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ και γ) Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝΑΔΕ).
 5. Food for Feed (F4F): An Innovative Process for Transforming Hotels’ Food Wastes into Animal Feed – LIFE15/ENV/GR/000257. Διάρκεια: 1/9/2016 – 31/12/2021 Προϋπολογισμός: 404.667,00€. Χρηματοδότηση: LIFE, Life-Environment.
 6. ΟΙΝΟΦΑΣΜΑ – Εφαρμογή καινοτόμων οπτικών μεθόδων στη βελτίωση της ποιότητας του ελληνικού κρασιού μέσω καταγραφής και ελέγχου των παραμέτρων οινοποίησης. Διάρκεια: 25/7/2018-24/7/2022. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 315.460€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΓΠΑ, ΙΤΕ,  ΑΛΕΞΑΚΗΣ Α.Ε., Αφοί ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗ O.Ε., Κτήμα ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗ – Μελισσόκηπος Α.Ε.
 7. VEG-PROTECT – Βελτιστοποίηση της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών καλλιεργειών και διαχείριση φυτοπροστασίας στα θερμοκήπια με σύγχρονες βιολογικές και βιοτεχνολογικές μεθόδους. Διάρκεια: 25/7/2018-24/7/2022. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 150.000€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΑΠΘ, ΓΠΑ, AGRIS AE ΣΠΟΡΟΙ – ΣΠΟΡΟΦΥΤΑ, Θερμοκήπια Θράκης Α.Ε.
 8. INNOVA-PROTECT – Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής τεχνολογίας, και Μοριακής Βιολογίας. Διάρκεια: 28/6/2018-27/11/2022. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 264.566€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεργαζόμενοι Φορείς: ΙΤΕ, PHARMAGNOSE, RHODOLAND, AGROCHEMICALS Α.Ε.
 9. Ανάπτυξη Βέλτιστων Βιο-αντιδραστήρων Ξηρής Αναερόβιας Χώνευσης, με Στόχο τη Συνολική Ενεργειακή Αξιοποίηση των Υπολειμμάτων της Μεσογειακής Υπαίθρου. Διάρκεια: 23/4/2020 – 22/4/2023. Προϋπολογισμός: 175.551,50€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», RIS3Crete.
 10. BEESENSE – Ανάπτυξη πρότυπης ασύρματης ηλεκτρονικής κυψέλης μελισσών και στατιστικά μοντέλα επεξεργασίας πολυτροπικών δεδομένων με στόχο την παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού της κυψέλης και τη βέλτιστη αξιοποίηση της. Διάρκεια: 28/7/2020-27/01/2023. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 210.000€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020. Συνεργαζόμενοι Φορείς: Insectronics, Μελισσοκομικό Εργαστήρι, Netmechanics.
 11. Εμβληματική Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Οι Δρόμοι της Ελιάς. Υποέργο 3: Ποιότητα & αυθεντικότητα τελικών προϊόντων (ελιά-ελαιόλαδο) – Ισχυρισμοί διατροφής και υγείας. Διάρκεια 30/10/2018-31/10/2021. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 93.026€. Χρηματοδότηση: Υ.Π.Ε.Θ.
 12. Εμβληματική Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Οι Δρόμοι των Αμπελώνων. Υποέργο 1: Γενετική και Γονιδιωματική, Υποέργο 2: Χημικός-οργανοληπτικός χαρακτηρισμός ποικιλιών–βιοσυνθετικά μονοπάτια – οινοποίηση, Υποέργο 3: Φυτοπροστασία – Μικροβίωμα. Διάρκεια 2/4/2019-31/3/2022. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 135.889€. Χρηματοδότηση: Υ.Π.Ε.Θ.
 13. Εμβληματική Δράση Εθνικής Εμβέλειας: Οι Δρόμοι της Μέλισσας. Υποέργο 1: Ταυτοποίηση – Ανάδειξη του Ελληνικού Μελιού, Υποέργο 2: Μελισσοπροστασία – Εχθροί Ασθένειες και Τοξικοί Παράγοντες, Υποέργο 3: Πρακτική Μελισσοκομία – Μελισσοκομική Χλωρίδα. Διάρκεια 15/5/2019-31/3/2022. Προϋπολογισμός ΕΛΜΕΠΑ: 164.000 €. . Χρηματοδότηση: Υ.Π.Ε.Θ.
 14. Αποφευκτέα και Μη Τροφικά Υπολείμματα: Μια Ολιστική Προσέγγιση Διαχείρισης για Αστικές Περιοχές. Διάρκεια: 28/6/2018-27/11/2022. Προϋπολογισμός: 475.368€. Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ένωση, Urban Innovative Actions.
 15. Δράση για την Έρευνα στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Κρήτης: Τέσσερα Ιδρύματα, τέσσερα σημεία αναφοράς. Διάρκεια: 28/2/2019-28/2/2022. Προϋπολογισμός: 324.444€. Χρηματοδότηση: Εθνικό.
 16. Υλοποίηση πειραματικών δράσεων διερεύνησης διεργασιών χαμηλού κόστους για την παραγωγή ζωοτροφών ή εμπλουτισμένου εδαφοβελτιωτικού. Διάρκεια: 27/3/2019-14/3/2022. Προϋπολογισμός: 149.104,56€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», RIS3Crete.
 17. Επιτόπια Ολοκληρωμένη Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων. Διάρκεια: 16/6/2020-15/12/2022. Προϋπολογισμός: 147.300€ Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020.
 18. Ανάπτυξη, Αξιολόγηση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένης Διαδικασίας Ανάκτησης Βιο-αποβλήτων Υψηλής Καθαρότητας για την Παραγωγή Κομποστοποιήσιμων Βιοπλαστικών. Διάρκεια: 31/7/2018 – 31/7/2022. Προϋπολογισμός: 165.325,42€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020.
 19. Δημιουργία τεχνογνωσίας για βελτίωση του γενετικού υλικού μπανάνας, ντόπιου και ξενικού, με αξιοποίηση σύγχρονων βιοτεχνολογικών μεθοδολογιών. Προϋπολογισμός: 232.621,26€. Χρηματοδότηση: Αυτοχρηματοδοτούμενο.
 20. Διεύρυνση της περιόδου παραγωγής και διάθεσης επιτραπέζιων σταφυλιών με υπό κάλυψη υδροπονική καλλιέργεια αμπέλου, στις συνθήκες της Κρήτης. Διάρκεια: 23/4/2020 – 22/4/2023. Προϋπολογισμός: 209.573,46€. Χρηματοδότηση: ΕΣΠΑ 2014-2020, Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020», RIS3Crete.
 21. T4H – Επιτόπια Διαχείριση Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων με Στόχο τη Βελτίωση της Απόδοσης των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών. Διάρκεια: 1/6/2021 – 31/5/2023. Προϋπολογισμός: 139.250€. Χρηματοδότηση: ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ, INTERREG, INTERREG V-A «ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ» 2014-2020, T4H.
Μετάβαση στο περιεχόμενο