Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση

Η πρακτική άσκηση αποτελεί σημαντική εκπαιδευτική διαδικασία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας και είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές. Περιλαμβάνει συνολικά τέσσερις μήνες άσκησης, από ένα δίμηνο  στις θερινές διακοπές των μαθημάτων (Ιούλιο και Αύγουστο) του 6ου και 8ου εξαμήνου, αντίστοιχα. Πραγματοποιείται σε  επιλεγμένες από το Τμήμα επιχειρήσεις και οργανισμούς του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού Τομέα που δραστηριοποιούνται σε κλάδους συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα της γεωπονικής επιστήμης και διαθέτουν το κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό για την επίβλεψη των φοιτητών.
Η πρακτική άσκηση έχει καθοριστική σημασία για τη μελλοντική σταδιοδρομία των φοιτητών γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου καθώς τους φέρνει σε άμεση επαφή με τον εργασιακό περιβάλλον, συνδέοντας έτσι την εκπαίδευση με τους επαγγελματικούς χώρους εφαρμογής της σύγχρονης γεωπονίας. Αποσκοπεί στην ενημέρωση των φοιτητών πάνω στη γεωπονική πράξη, στη σύνδεσή τους με τον καλλιεργητή, τον επιχειρηματία και τον έμπειρο επαγγελματία γεωπόνο, στη συμμετοχή τους στην παραγωγική και ερευνητική δραστηριότητα καθώς και στην ενημέρωσή τους πάνω σε προβλήματα του αγροτικού τομέα διαφόρων περιοχών της χώρας. Οι εμπειρίες που αποκτώνται μέσα από την πρακτική άσκηση, αποτελούν πολύτιμο «σύμβουλο» για το σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών και συμβάλλουν στην ευκολότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων στο παραγωγικό σύστημα της χώρας.
Οι προϋποθέσεις, ο τρόπος οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης περιλαμβάνονται στον σχετικό κανονισμό της πρακτικής άσκησης του Τμήματος Γεωπονίας. Η πρακτική άσκηση πιστώνεται με 20 ECTS.
Οι εισαχθέντες στα Τμήματα της Σχολής Γεωπονίας του πρώην ΤΕΙ Κρήτης, οι οποίοι συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους, πραγματοποιούν εξάμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση όπως προβλέπεται από το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.
Η πρακτική άσκηση του Τμήματος Γεωπονίας υποστηρίζεται από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» το οποίο περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος και υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με τη συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Το πρόγραμμα υλοποιείται  υπό το συντονισμό του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΛΜΕΠΑ.
Περισσότερες πληροφορίες: Δικτυακός τόπος Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΛΜΕΠΑ 

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης
Εσταυρωμένος, 71004 Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο: 2810 379472
Email: gpa@hmu.gr Web Address: https://praktiki.hmu.gr/

Ιδρυματικός Υπεύθυνος
Κωνσταντίνος Λουλακάκης
Τηλ.: 2810 379430
Email: 
loulakak@hmu.gr