Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μετάβαση των φοιτητών του Τ.Ε.Ι. στο ΕΛΜΕΠΑ

Στο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων και επιπλέον μαθήματα για ένταξη φοιτητών του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του πρώην Τ.Ε.Ι. Κρήτης στο Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου.

Αντιστοίχιση μαθημάτων και επιπλέον μαθήματα

Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων