Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος
Δρ. Ροδιτάκης Εμμανούηλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Δρ. Λουλακάκης Κων/νος, Καθηγητής

Γραμματεία
Δοξαστάκη Μαρίνα (Προϊσταμένη Γραμματείας)

Συνέλευση Τμήματος
Η  Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  • τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος,
  • έναν εκπρόσωπο από την κατηγορία προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ,
  • τους εκπροσώπους των φοιτητών.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

  • τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος,
  • τους Διευθυντές των Τομέων,
  • έναν εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ