Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Όργανα – Διοίκηση

Πρόεδρος Τμήματος
Δρ. Ροδιτάκης Εμμανούηλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
e-mail: eroditakis@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9478

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος
Δρ. Λουλακάκης Κων/νος, Καθηγητής
e-mail: loulakak@hmu.gr
τηλέφωνο: 2810 37 9430

Γραμματεία
Δοξαστάκη Μαρίνα (Προϊσταμένη γραμματείας)
e-mail: marin@hmu.gr
τηλέφωνο: (2810) 379411, 379403

Τζανάκη Κατερίνα
e-mail: ktzanaki@hmu.gr
τηλέφωνο: (2810) 379403

Συνέλευση Τμήματος
Η  Συνέλευση του Τμήματος απαρτίζεται από:

  • τα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος,
  • έναν εκπρόσωπο από την κατηγορία προσωπικού Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., και
  • τους εκπροσώπους των φοιτητών.

Διοικητικό Συμβούλιο
Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από:

  • τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος,
  • τους Διευθυντές των Τομέων, και
  • έναν εκπρόσωπο από τη κατηγορία προσωπικού Ε.Δ.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π.