Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Λουλακάκης Κωνσταντίνος, Καθηγητής

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών
Τηλέφωνο: 2810-379430
Email: loulakak@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12.00-14.00 και Παρασκευή 11.00-13.00

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Φυσιολογία Φυτών
 • Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία
 • Θέματα Μοριακής Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών (ΠΜΣ)

Σπουδές

 • Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (1984)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία-Μοριακή Βιολογία Φυτών (1987)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία-Μοριακή Βιολογία Φυτών (1991)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μεταβολισμός αζώτου στα φυτά
 • Δευτερογενείς μεταβολίτες των φυτών, αξιοποίηση αιθέριων ελαίων από αρωματικά φυτά
 • Μηχανισμοί καταπόνησης φυτών
 • Μετασυλλεκτική φυσιολογία φυτικών προϊόντων

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας
 • Διευθυντής ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία», Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ
 • Μέλος της ΜΟΔΙΠ ΕΛΜΕΠΑ

Υπερσύνδεση Scopus

https://www.scopus.com/results/authorNamesList.uri?st1=loulakakis&st2=&origin=searchauthorlookup

Μετάβαση στο περιεχόμενο