Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Λουλακάκης Κώστας

Καθηγητής
Ώρες γραφείου: Δευτέρα έως Παρασκευή 13:00 – 15:00
Τηλέφωνο: 2810379430
email: loulakak@staff.teicrete.gr

Μαθήματα
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Φυσιολογία Φυτών (Υποχρεωτικό μάθημα Β΄ Εξαμήνου)
Γεωργική Βιοτεχνολογία (Υποχρεωτικό μάθημα Ε΄ Εξαμήνου)

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Θέματα Μοριακής Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών, ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ»
Ειδικά Θέματα Φυσιολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών, ΠΜΣ «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑ»

Σπουδές
• Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (1984)
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία-Μοριακή Βιολογία Φυτών (1987).
• Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία-Μοριακή Βιολογία Φυτών (1991).
• Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε ερευνητικά προγράμματα Βιοτεχνολογίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας Φυτών (1991-1994).
• Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εργαστηρίου Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης σε ερευνητικά προγράμματα Φυσιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών (1995-1997).

Ενδιαφέροντα
• Βιοτεχνολογική αξιοποίηση δευτερογενών μεταβολιτών των φυτών με έμφαση στην αξιοποίηση αιθέριων ελαίων από αρωματικά φυτά.
• Μοριακή φυσιολογία και βιοτεχνολογία του μεταβολισμού του αζώτου στα φυτά.
• Φυσιολογία και βιοτεχνολογία των αβιοτικών και βιοτικών καταπονήσεων των φυτών.
• Φυτοεξυγείανση – βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων.
• Μετασυλλεκτική φυσιολογία φυτικών προϊόντων.
• Τεχνολογία της ιστοκαλλιέργειας των φυτών.
• Μοριακή ταυτοποίηση φυτικών γενοτύπων.

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
• Συνολικά 65 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κρίσης.

Επιπλέον πληροφορίες
Βαθμίδα και Τρέχουσα θέση στο ΤΕΙ Κρήτης
• Καθηγητής Φυσιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών, Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ Κρήτης
• Διευθυντής Σπουδών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία» του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Κρήτης (2017 – σήμερα).
• Μέλος της επταμελούς Εκτελεστικής Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών Τ.Ε.Ι. Κρήτης (2005-2015 και 2017 – σήμερα).
• Μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητος (ΜΟΔΙΠ) του ΤΕΙ Κρήτης (2009 – σήμερα).
• Ιδρυματικός Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης στο πλαίσιο του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 (2015 – σήμερα).
• Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων ΤΕΙ Κρήτης (2014-σήμερα).