Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δαλιακόπουλος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Γνωστικό Αντικείμενο: Μηχανική Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων και Αγροπληροφορικής
Τηλέφωνο: 2810-379482
Email: idaliak@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Τρίτη 10:00-12:00

 Μαθήματα που διδάσκει

  • Γεωργική Μετεωρολογία (AGRO128)
  • Γεωργική Υδραυλική I (TGH245)
  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων (ΠΜΣ – TGH158)

Σπουδές

  • Πτυχίο Μηχανικού Περιβάλλοντος, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (2003)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα των Υδατικών Πόρων (Water Resources), McMaster University Καναδά, Department of Civil Engineering (2005)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (2011)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Αυτοματισμοί και αισθητήρες στη διαχείριση φυσικών πόρων και στη γεωργική παραγωγή
  • Εφαρμογές τηλεπισκόπησης και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών στη διαχείριση των φυσικών πόρων και γεωργικών συστημάτων
  • Υπολογιστικά εργαλεία υποστήριξης αποφάσεων
  • Προσομοίωση συστήματος έδαφος-βλάστηση-νερό

Επιπλέον Πληροφορίες
Υπερσύνδεση Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8527666300

Μετάβαση στο περιεχόμενο