Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κωνσταντίνος Πασχαλίδης

Επίκουρος Καθηγητής
Ώρες γραφείου: Τρίτη και Τετάρτη 12.00-16.00 Γραφείο
Τηλέφωνο: 2810379462
email: kpaschal2@gmail.com

Μαθήματα
1) Γενική Γεωργία
2) Γενετική
3) Σιτηρά και Ψυχανθή
4) Βιομηχανικά και Ενεργειακά Φυτά
5) Βελτίωση Φυτών
6) Παραγωγή και Διαχείριση Πολλαπλασιαστικού Υλικού
7) Βιοτεχνολογία και Γεωργία
8) Θέματα Φυσιολογίας Καλλιεργούμενων Φυτών – Νεώτερες εξελίξεις και εφαρμογές

Ενδιαφέροντα
ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ- ΠΟΛΥΑΜΙΝΕΣ