Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πασχαλίδης Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας και/ή Οπωροκηπευτικά με έμφαση σε μηχανισμούς καταπόνησης και πολυαμίνες
Τηλέφωνο: 2810-379216
Email: kpaschal@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 15.00-17.00 και Πέμπτη 15.00-17.00

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Γενετική
 • Γενική Γεωργία
 • Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας Ι και ΙΙ
 • Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στην Αγροτική Παραγωγή (ΠΜΣ)

Σπουδές

 • Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της Βιολογίας Φυτών
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της Μοριακή Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Αειφορική αξιοποίηση σπάνιων-απειλούμενων ενδημικών φυτών της Κρήτης
 • Φυσιολογία καταπονήσεων
 • Μεταβολισμός αζώτου

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Τμηματικός Συντονιστής Erasmus+
 • Μέλος Επιτροπής Ισότητας Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Υπερσύνδεση Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8877095000

Μετάβαση στο περιεχόμενο