Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ροδιτάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωργική Εντομολογία και Φαρμακολογία
Τηλέφωνο: 2810-379478
Email: eroditakis@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Καθημερινά μετά από επικοινωνία

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Γεωργική Εντομολογία
 • Ειδική Εντομολογία
 • Γεωργική Φαρμακολογία
 • Ειδικά Θέματα Φυτοπροστασίας
 • Ειδικά Θέματα Εντομολογίας (ΠΜΣ)
 • Ολιστικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης Φυτοπαρασίτων (ΠΜΣ)

Σπουδές

 • Πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου, Τμήμα Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995)
 • Διδακτορικό, Τμήμα Βιολογίας και Βιοχημείας, Πανεπιστήμιο Bath (1999)

 Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών καλλιεργειών
 • Αξιολόγηση αποτελεσματικότητας νέων μεθόδων αντιμετώπισης
 • Διάγνωση, παρακολούθηση και διαχείριση της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα
 • Διάγνωση και διαχείριση νέων εχθρών καλλιέργειών

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Πρόεδρος Τμήματος Γεωπονίας
 • Μέλος της επιτροπής φυτοπροστασίας της ΠΕ Κρήτη
 • Αντιπρόεδρος ΓΕΩΤΕΕ ΠΚ

Υπερσύνδεσμος Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15060546600

Υπερσύνδεσμος Google Scholar
https://scholar.google.gr/citations?user=UoeDr8UAAAAJ&hl=en

Υπερσύνδεσμος Research gate
https://www.researchgate.net/profile/Emmanouil-Roditakis

Μετάβαση στο περιεχόμενο