Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τζανακάκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
Γνωστικό Αντικείμενο: Εδαφολογία
Τηλέφωνο: 2810-379419
Email: vtzanakakis@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα-Παρασκευή 12.00-14.00

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Εδαφολογία
 • Θρέψη φυτών και Γονιμότητα εδαφών

Σπουδές

 • Πτυχίο Τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ) (1995)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (M.Sc.) στην «Διαχείριση Περιβάλλοντος» του τμήματος Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1998-2000)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) στην περιβαλλοντική εδαφολογία από το τμήμα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2007)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μελέτη των φυσικών και (βιο) χημικών ιδιοτήτων του εδάφους
 • Εδαφικές διεργασίες των κύκλων αζώτου και άνθρακα στο έδαφος
 • Γονιμότητας του εδάφους και θρέψη φυτών
 • Διαχείριση φυσικών πόρων – Επιδράσεις στη γεωργική παραγωγή το περιβάλλον και το κλίμα
 • Επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων στη γεωργία-κυκλική οικονομία.

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Διευθυντής Τομέα Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανική, 2021-σήμερα

Υπερσύνδεση Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506982850
Υπερσύνδεση Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=pkt9bwUAAAAJ&hl=el

Μετάβαση στο περιεχόμενο