Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μανιός Θρασύβουλος, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάκτηση και Επαναχρησιμοποίηση Αποβλήτων στη Γεωργία
Τηλέφωνο: 2810-379456
Email: tmanios@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία

 Μαθήματα που διδάσκει

  • Διαχείριση Γεωργικών Αποβλήτων
  • Γεωργική Υδραυλική ΙΙ
  • Επιχειρηματική Αξιοποίηση Αγροτικών Υπολειμμάτων (Μεταπτυχιακό)

 Σπουδές

  • Τμήμα Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1995)
  • Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών (2004)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών & Τμήμα Βιοτεχνολογίας, University of Leeds (2000)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ανάκτηση και Αξιοποίηση Στερεών Αποβλήτων και Υπολειμμάτων
  • Ανάκτηση και Αξιοποίηση Λυμάτων και Υγρών Αποβλήτων Αστικού και Αγροτοβιομηχανικού Χαρακτήρα
  • Συστήματα διαχείρισης στα πλαίσια της κυκλικής οικονομίας

Επιπλέον Πληροφορίες

  • Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, 2017 – σήμερα

Υπερσύνδεση Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=6603910255&zone=

Μετάβαση στο περιεχόμενο