Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ελένη Γουμενάκη

Καθηγητής
Ώρες γραφείου: 8:00 – 16:00
Τηλέφωνο: 2810379451
email: egoumen@hmu.gr

Μαθήματα
Μαθήματα στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας του ΕΛΜΕΠΑ
Εισαγωγή στις Γεωπονικές Επιστήμες
Γενική Λαχανοκομία
Ειδική Λαχανοκομία
Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας
Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Συστήματα Τροφίμων

Μαθήματα σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
Κλιματική Αλλαγή και Γεωργική Παραγωγή (ΠΜΣ, Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία, Τμήματος Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ)
Επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη γεωργία και μέτρα προσαρμογής (ΠΜΣ, Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος, Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου

Σπουδές
1) Πτυχίο Γεωπόνου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1982

2) PhD στην Περιβαλλοντική Βιολογία, Πανεπιστήμιο του Newcastle, Ηνωμένο Βασίλειο, 2006

Ενδιαφέροντα
1. Αειφορικά συστήματα καλλιέργειας λαχανοκομικών ειδών.
2. Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στη γεωργική παραγωγή.

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Επιλεγμένες δημοσιεύσεις:
Goumenaki E., Gonzalez-Fernandez I., Papanikolaou A., Papadopoulou D., Askianakis C., Kouvarakis G., and Barnes J., 2007. Derivation of ozone flux-yield relationships for lettuce: a key horticultural crop. Environmental Pollution 146, 699-706.
Goumenaki E., Taybi T., Borland A., Barnes J., 2010. Mechanisms underlying the impacts of ozone on photosynthetic performance. Environmental and Experimental Botany 69 (3), 259-266.
Karataraki K., Goumenaki E., Raftakis E., Goutos D., Kapetanakis E., 2015. First record of the mycophagous ladybird Phyllobora vigintiduopunctata on greenhouse cucumber plants in Crete (Greece). Entomologia Hellenica 24: 37-41.
Gillespie, C., Stabler, D., Tallentire, E., Goumenaki, E., Barnes, J., 2015. Exposure to environmentally-relevant levels of ozone negatively influence pollen and fruit development. Environmental Pollution 206: 494-501.