Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Γουμενάκη Ελένη, Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Λαχανοκομία
Τηλέφωνο: 2810-379451
Email: egoumen@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Τετάρτη 9.00-11.00 και Παρασκευή 9.00-11.00

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Εισαγωγή στις Γεωπονικές Επιστήμες (ΠΠΣ Τμήματος Γεωπονίας)
 • Γενική Λαχανοκομία (ΠΠΣ Τμήματος Γεωπονίας)
 • Ειδική Λαχανοκομία (ΠΠΣ Τμήματος Γεωπονίας)
 • Ειδικά Θέματα Λαχανοκομίας (ΠΠΣ Τμήματος Γεωπονίας)
 • Περιβαλλοντικές Αλλαγές και Συστήματα Τροφίμων (ΠΠΣ Τμήματος Γεωπονίας)
 • Κλιματική Αλλαγή και Γεωργική Παραγωγή (ΠΜΣ Τμήματος Γεωπονίας)
 • Επιδράσεις της Κλιματικής Αλλαγής και της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης στη Γεωργία και Μέτρα Προσαρμογής (ΠΜΣ Διιδρυματικό Πανεπιστημίου Κρήτης και ΕΛΜΕΠΑ)

Σπουδές

 • Πανεπιστημιακές: Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Φυτοτεχνία), έτος κτήσης Πτυχίου 1982.
 • Διδακτορικές: Πανεπιστήμιο του Newcastle Upon Tyne του Ηνωμένου Βασιλείου, Σχολή Βιολογίας, Τομέας της Περιβαλλοντικής και Μοριακής Βιολογίας, έτος κτήσης Διδακτορικού Διπλώματος 2006.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Ανάπτυξη αειφορικών συστημάτων παραγωγής στη Λαχανοκομία.
 • Εκτίμηση επιπτώσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις καλλιέργειες.
 • Αναζήτηση μέτρων προσαρμογής των Γεωργικών Συστημάτων στην Κλιματική Αλλαγή.

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Επιστημονική Υπεύθυνος και Συντονίστρια της Ομάδας Λαχανοκομίας του Εργαστηρίου Παραγωγής και Ποιότητας Αγροτικών Προϊόντων, Τοπίου και Περιβάλλοντος (ΠΑΓΡΟΤΟΠ).
 • Ερευνήτρια Α’ του Τμήματος Αγροδιατροφής στο Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του ΕΛΜΕΠΑ.

Υπερσυνδέσεις

Μετάβαση στο περιεχόμενο