Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Λευτέρης Αλυσσανδράκης

Επίκουρος Καθηγητής
Ώρες γραφείου: Τρίτη και Πέμπτη, 10:00-12:00
Τηλέφωνο: 2810379409
email: ealiss@hmu.gr

Μαθήματα
Μελισσοκομία
Χημεία Τροφίμων
Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων
Διασφάλιση Ποιότητας Τροφιμων

Σπουδές
1. Πανεπιστημιακές Σπουδές: 16/09/1993-28/05/1999, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος.
Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς (7,30)

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 7/09/1999-27/06/2001, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής.
Τίτλος Π.Μ.Σ.: Επιστήμη των Οπωροκηπευτικών Φυτών, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Φυτοπροστασίας. Ειδικότητα: Φυτοπροστασία.
Βαθμός Μ.Δ.Ε.: Άριστα (9,20)

3. Διδακτορικό Δίπλωμα: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Π. Χαριζάνη, με θέμα: «Διαφοροποίηση αμιγών ελληνικών μελιών πορτοκαλιάς, θυμαριού και βαμβακιού με βάση τα πτητικά συστατικά τους».
Ημερομηνία κτήσης διδακτορικού διπλώματος: 20/4/2007.