Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ελένη Κόκκινου

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ώρες γραφείου: 10:00-14:00, για φοιτητές κάθε Τρίτη και Τετάρτη
Τηλέφωνο: 2810379438
email: ekokinou@hmu.gr

Μαθήματα
1. Γεωλογία-Υδρογεωλογία
2. Εφαρμογή υπολογιστικών μεθόδων στη γεωπονία

Σπουδές
2002: Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική – Σεισμικά Ανάκλασης,
Τίτλος Διατριβής: “Επεξεργασία και ερμηνεία θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών ανάκλασης στην περιοχή του Ιονίου”

1998: Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Ms.D)
Τίτλος Διατριβής: “Εφαρμογή της σεισμικής τομογραφίας σε θαλάσσια σεισμικά στο Ιόνιο”

1993: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, πτυχίο Γεωλογίας.

Ενδιαφέροντα
1. Μελέτη του φλοιού της γης
2. Γωεπεριβαλλοντικά και γεωλογικά θέματα.
3. Επεξεργασία και ερμηνεία γεω-δεδομένων, Μοντελοποίηση
4. Ανάπτυξη αλγορίθμων με εφαρμογή σε γεω-δεδομένα
5. Τρωτότητα θαλάσσιου χώρου και ακτογραμμής, Γεωμορφολογία θαλάσσιων χώρων

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
Books
1. Kokinou, E., 2015, Environmental Geology and Geotechnology (in Greek), e-book, Kallipos: Greek αcademic textbooks and manuals, ISBN: 978-960-603-036-9, URI: http://hdl.handle.net/11419/325. Supplementary material: https://youtu.be/NjO5kfxBKTw
2. Watrous L. Vance , Buell D. Matthew , Kokinou Eleni, Soupios Pantelis, Sarris Apostolos, Beckmann Sabine, Rethemiotakis Georgos , Turner Lee Ann , Gallimore Scott , and Hammond Mark D., 2017, The Galatas Survey: The Socio-Economic and Political Development of a Contested Territory in Central Crete during the Neolithic–Ottoman Periods, ISBN: 9781931534895 | Published by: INSTAP | Series: Prehistory Monographs | Volume: 55 | Language: English pp.1-460, 20 tables, 37 b/w figures, 72 b/w plates
Peer reviewed publications in Books and Scientific Journals: (I.F.= 0.3- 5.6):
1. Savvaidis, A., Margaris, B., Theodoulidis, N., Lekidis, V., Karakostas, Ch., Loupasakis, C., Rozos, D., Soupios P., Mangriotis M-D., Dikmen, U., Tsangaratos Par., Kokinou, E., Vafidis, A., Rondoyanni, Th., Kalogeras, I., Koutrakis, S., Sarris, A., Papadopoulos, N., 2014, Geo-Characterization at selected accelerometric stations in Crete (Greece) and comparison of earthquake data recordings with EC8 elastic spectra, Central European Journal of Geosciences, 6(1), 88-103. Erratum in Open Geosci. 2015; 5:1–4.
2. Alves, T.M., Kokinou, E., Zodiatis, G., 2014, A three-step model to assess shoreline and offshore susceptibility to oil spills: The south Aegean (Crete) as an analogue for confined marine basins, Marine Pollution Bulletin, 86(1-2), 443-457, http://dx.doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.06.034.
3. Panagiotakis, C. and Kokinou E., 2015, Linear Pattern Detection of Geological Faults via a Topology and Shape Optimization Method, IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 8(1), 3-11., Doi: 10.1109/JSTARS.2014.2363080.
4. Kokinou, E., Skilodimou, H.D., Bathrellos G.D., Antonarakou, A. and Kamberis, E., 2015, Morphotectonic analysis, structural evolution/pattern of a contractional ridge: Giouchtas Mt., Central Crete, Greece, Journal of Earth System Science, 124(3), 587–602.
5. Kokinou, E., 2015, Geoarchaeology: A review in Techniques. In: Sarris A. (ed.), Best Practices of GeoInformaticTechnologies for the Mapping of Archaeolandscapes, Archaeopress Archaeology, 209-217.
6. Alves, T.M, Kokinou, E., Zodiatis, G., Lardner, R., Panagiotakis, C. and Radhakrishnan, H., 2015, Modelling of oil spills in confined maritime basins: The case for early response in the Eastern Mediterranean Sea, Environmental Pollution (206):390-399. DOI:10.1016/j.envpol.2015.07.042.
7. Kokinou, E., 2015, Magnetic properties of soils in a designated Natura area (GR4310010, Giouchtas Mountain), SEG Interpretation Special Section on Subsurface Contamination Monitoring, 3(4), pp. SAB33-SAB42, http://dx.doi.org/10.1190/INT-2015-0067.1.
8. Alves, T.M., Kokinou, E., Zodiatis, G., Lardner, R., 2016, Hindcast, GIS and susceptibility modelling to assist oil spill clean-up and mitigation on the southern coast of Cyprus (Eastern Mediterranean), Deep Sea Research Part II,: Topical studies in Oceanography, 133, 159-175, doi:10.1016/j.dsr2.2015.07.017.
9. Kotti, M., Kokinou, E. and Stavroulakis, G., 2016, “Classification of storm water and sea water samples by zero-, first- and second-order derivative UV spectra and pattern recognition methods” , International Journal of Engineering Research and Applications, vol. 6 (3), 62-67.
10. Soupios, P. and Kokinou, E., 2016, Environmental Geophysics: Techniques, advantages and limitations. In: Aiello G. (ed.), Geophysics: Priciples, Applications and Emerging Technologies. Chapter 1, 46pp. Nova Science Publishers.
11. Alves, T.M., Kokinou, E., Zodiatis G., Radhakrishnan, H., Panagiotakis, C., Lardner, R., 2016, Multidisciplinary oil spill modeling to protect coastal communities and the environment of the Eastern Mediterranean Sea, Scientific Reports-Nature 6, 36882; doi: 10.1038/srep36882 , Nature Publishing Group, a division of Macmillan Publishers Ltd.
12. Panagiotakis C. and Kokinou E., 2017, Unsupervised Detection of Topographic Highs with Arbitrary Basal Shapes Based on Volume Evolution of Isocontours, Computers and Geosciences, 102, 22-33. http://dx.doi.org/10.1016/j.cageo.2017.02.004
13. Andronikidis, N., Kokinou, E., Vafidis, A., Kamberis, E., Manoutsoglou, E., 2018, Deformation patterns in the southwestern part of the Mediterranean Ridge (South Matapan Trench, Western Greece), Marine Geophysical Research, 39 (4), 475-490. https://doi.org/10.1007/s11001-017-9337-0.
14. Toulia, E., Kokinou, E., Panagiotakis, C., 2018, The contribution of pattern recognition techniques in geomorphology and geology: the case study of Tinos Island (Cyclades, Aegean, Greece). European Journal of Remote Sensing, 51:1, 88-99, DOI: 10.1080/22797254.2017.1405716.