Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κόκκινου Ελένη, Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Περιβαλλοντική Γεωλογία και Γεωτεχνολογία
Τηλέφωνο: 2810-379438
Email: ekokinou@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12:00-14:00 και Παρασκευή 12:00-14:00

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και Εφαρμογές Τηλεπισκόπισης στη Γεωργία
 • Γεωλογία-Υδρογεωλογία
 • Εφαρμογή Υπολογιστικών Μεθόδων στη Γεωπονία
 • Γεωχωρικές Τεχνολογίες στη Γεωργία και το Περιβάλλον (ΠΜΣ)

 Σπουδές

 • Πτυχίο Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών (1993)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτεχνείο Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (1998)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Διατμηματικό Πρόγραμμα, Πολυτεχνείο Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής (2002)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μελέτη του φλοιού της γης
 • Γεωπεριβαλλοντικά και γεωλογικά θέματα
 • Επεξεργασία και ερμηνεία γεω-δεδομένων, Μοντελοποίηση
 • Ανάπτυξη αλγορίθμων με εφαρμογή σε γεω-δεδομένα
 • Τρωτότητα θαλάσσιου χώρου και ακτογραμμής, Γεωμορφολογία θαλάσσιων χώρων

 Επιπλέον Πληροφορίες

 • Τακτικό μέλος στο Επταμελές Όργανο Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης και της Ολομέλειας Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης,  Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.
 • Μέλος της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΑΔΙΠ-ΕΛΜΕΠΑ)

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23008754400
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6836-5143
ResearchGate: https://www.researchgate.net/profile/Eleni-Kokinou
Google scholar: https://scholar.google.com/citations?user=izEpqZwAAAAJ&hl=el
Personal Webpage: https://sites.google.com/site/kokinouwebpage/

Μετάβαση στο περιεχόμενο