Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μαρκάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυτοπαθολογία – Μυκητολογία
Τηλέφωνο: 2810-379464
Email: markmanos@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Καθημερινά μετά από επικοινωνία

Μαθήματα που διδάσκει

 • Γενική Φυτοπαθολογία
 • Ασθένειες Καρποφόρων Δένδρων και Αμπέλου
 • Ασθένειες Κηπευτικών και Ανθοκομικών Καλλιεργειών
 • Ασθένειες Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας
 • Ειδικά Θέματα Φυτοπροστασίας
 • Ειδικά Θέματα Φυτοπαθολογίας (ΠΜΣ)

Σπουδές

 • Πτυχίο ΠΕ Γεωπόνου, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (2003)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστημίου Αθηνών (2004)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστημίου Αθηνών (2009)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Νέες – αναδυόμενες ασθένειες: επισήμανση, χαρακτηρισμός, επιδημιολογία, αντιμετώπιση
 • Βιολογική αντιμετώπιση των ασθενειών των φυτών
 • Καινοτόμες τεχνολογίες έγκαιρης ανίχνευσης και διάγνωσης των ασθενειών των φυτών
 • Μελέτη της πληθυσμιακή δομής, επιδημιολογίας και λειτουργικού ρόλου γονιδίων φυτοπαθογόνων μυκήτων (μορφολογία, φυσιολογία, ανάπτυξη, παθογένεια)
 • Αξιολόγηση και αξιοποίηση της ανθεκτικότητας γονοτύπων φυτών στις ασθένειες: μελέτη μηχανισμών ανθεκτικότητας σε φυσιολογικό, βιοχημικό και μοριακό επίπεδο
 • Ανθεκτικότητα φυτοπαθογόνων μυκήτων σε μυκητοκτόνα: ανίχνευση, χαρακτηρισμός, παρακολούθηση, διαχείριση

 Επιπλέον Πληροφορίες

 • Εκδότης και κριτής εργασιών σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά
 • Μέλος της επιτροπής φυτοπροστασίας της ΠΕ Κρήτη
 • Μέλος της Αμερικάνικης Φυτοπαθολογικής Εταιρείας, της Φυτιατρικής Εταιρείας Ελλάδος και της Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας (και μέλος του Δ.Σ. από το 2016)
 • Επιστημονικά υπεύθυνος και μέλος Ερευνητικής Ομάδας σε Ερευνητικά Έργα

Υπερσύνδεσμοι

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο