Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ταμπακάκη Αναστασία, Καθηγήτρια

Αναλυτικό Βιογραφικό
Γνωστικό Αντικείμενο: Μοριακή Μικροβιολογία στη Γεωπονία
Τηλέφωνο: 2810-379442
Email: atampakaki@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Καθημερινά δια ζώσης ή διαδικτυακή επικοινωνία μετά από συνεννόηση

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Μικροβιολογία Εδάφους
 • Αειφόρος διαχείριση βιοτικών πόρων στη γεωργία

Σπουδές

 • Πτυχίο Βιολογίας, Τμήμα Βιολογίας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης. (1991)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MASTER) στη Μοριακή Βιολογία, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1993)
 • Διδακτορική Διατριβή στη Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1999)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Μοριακοί μηχανισμοί αλληλεπίδρασης φυτών-μικροοργανισμών,
 • Απομόνωση, μοριακή ταυτοποίηση, φυλογενετική ανάλυση και λειτουργικός χαρακτηρισμός επωφελών και παθογόνων μικροβίων των φυτών,
 • Ανάπτυξη διαγνωστικών εργαλείων για ταυτοποίηση μικροβίων,
 • Γονιδιωματική ανάλυση μικροοργανισμών,
 • Μεταγονιδιωματική ανάλυση φυτικών μικροβιωμάτων,
 • Ανάπτυξη βιοσκευασμάτων για τον έλεγχο φυτικών ασθενειών και τη βελτίωση ανάπτυξης των καλλιεργειών

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Μέλος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α) του Τμήματος Γεωπονίας, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (2021-σήμερα)
 • Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής, Ερευνητικό Κέντρο του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (2021-σήμερα)
 • Καθηγήτρια (Επίκ. και Αναπλ.) στο Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2013-2021)
 • Καθηγήτρια (Επίκ. και Λέκτ.) στο Τμήμα στο Τμήμα Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2006-2013)
 • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης (2001-2002)
 • Μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB) του Ιδρύματος Έρευνας και Τεχνολογίας (1999-2001)

Υπερσυνδέσεις
ORCID ID: 0000-0003-4439-0920
Scopus Author ID: 6507509845
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anastasia-tampakaki-aua-61340a3b/

Μετάβαση στο περιεχόμενο