Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Φίλιππος Βερβερίδης

Σπουδές
— Πτυχίο Γεωπονικής A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (1986)
— Διδακτορικό Δίπλωμα Παν/μίου Reading, Mεγ. Βρετανίας, Υπότροφος I.K.Y. (1987-1991)
— Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Agricultural Botany, University of Reading, UK. (Συνεργάτης Prof. Philip John) (1991)
— Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Horticulture (Laboratory of Postharvest Physiology & Technology) Πολιτειακού Παν/μίου Michigan State, H.Π.A. (Συνεργάτης Prof. David Dilley) (1993-1995).
— Μεταδιδακτορικός Ερευνητής-Υπότροφος Ινστιτούτου Mοριακής Bιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB), Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ηράκλειο-Κρήτη. (Συνεργάτης Καθ. Νίκου Πανόπουλου) (1996-1998).

 • Διερεύνηση της βιοσύνθεσης και της ρύθμισης δευτερογενών μεταβολιτών
 • Γονιδιωματική φυτών και μικροβίων
 • Διερεύνηση της βιοσύνθεσης και της ρύθμισης δευτερογενών μεταβολιτών

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Γκούμας Δημήτρης

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Ελένη Γουμενάκη

Σπουδές
1) Πτυχίο Γεωπόνου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1982

2) PhD στην Περιβαλλοντική Βιολογία, Πανεπιστήμιο του Newcastle, Ηνωμένο Βασίλειο, 2006

 • Αειφορικά συστήματα καλλιέργειας λαχανοκομικών ειδών
 • Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της κλιματικής αλλαγής στη γεωργική παραγωγή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Δημήτριος Κολλάρος

Σπουδές
Βιολογία σε Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (BSc)
Βιολογία σε Πανεπιστήμιο Κρήτης (MSc & PhD)

 • Οικολογία & Βιοποικιλότητα
 • Διαχείριση Οικοσυστημάτων
 • Εντομολογία

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Λουλακάκης Κώστας

Σπουδές
• Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών (1984)
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία-Μοριακή Βιολογία Φυτών (1987).
• Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο Φυσιολογία-Μοριακή Βιολογία Φυτών (1991).
• Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας σε ερευνητικά προγράμματα Βιοτεχνολογίας και Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας Φυτών (1991-1994).
• Μεταδιδακτορικός ερευνητής του Εργαστηρίου Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών του Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης σε ερευνητικά προγράμματα Φυσιολογίας, Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Φυτών (1995-1997).

 • Μοριακή φυσιολογία και βιοτεχνολογία του μεταβολισμού του αζώτου στα φυτά
 • Φυτοεξυγείανση – βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων
 • Μετασυλλεκτική φυσιολογία φυτικών προϊόντων

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νίκος Λυδάκης – Σημαντήρης

Σπουδές
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης και Michigan State University, Διδακτορικό δίπλωμα, Φασματοσκοπία – Βιοχημεία, 1996. Τίτλος Διατριβής: “Μελέτη των αντιδράσεων μεταφοράς ηλεκτρονίων στην οξειδωτική πλευρά του Φωτοσυστήματος ΙΙ των ανωτέρων φυτών”.

Τμήμα Χημείας, Michigan State University, 1993-1996 Επισκέπτης Ερευνητής.
Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Master of Science, 1993. Τίτλος Διατριβής: “Απομόνωση και χαρακτηρισμός του Φωτοσυστήματος ΙΙ του μονοκύτταρου φωτοσυνθετικού άλγους Chlamydomonas Reinhardtii”.

Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δίπλωμα Χημείας, 1989.

 • Βιοσυσσώρευση βαρέων μετάλλων σε φυτά και φυτοεξυγίανση εδαφών
 • Μελέτη της συσσώρευσης μετάλλων σε τρόφιμα
 • Σχέση δομής – δραστικότητας πρωτεϊνών

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Θρασύβουλος Μανιός

Σπουδές
1. Διδακτορικός τίτλος στον Τομέα Περιβαλλοντικής Μηχανικής & Βιοτεχνολογίας, University of Leeds
2. Προπτυχιακές Σπουδές: Πτυχίο Γεωπόνου Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νεκτάριος Παναγιώτης

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Παντελής Σουπιός

Σπουδές
Πτυχίο Γεωλογίας, ΑΠΘ, 1995
MSc Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, ΑΠΘ, 1997
PhD Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, ΑΠΘ, 2000

 • Εφαρμοσμένη Γεωφυσική και Υδρογεωλογία
 • Υδρογεωφυσική
 • Περιβαλλοντική Γεωφυσική

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Ελένη Κόκκινου

Σπουδές
2002: Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) Εφαρμοσμένη Γεωφυσική – Σεισμικά Ανάκλασης,
Τίτλος Διατριβής: “Επεξεργασία και ερμηνεία θαλάσσιων σεισμικών καταγραφών ανάκλασης στην περιοχή του Ιονίου”

1998: Πολυτεχνείο Κρήτης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Ms.D)
Τίτλος Διατριβής: “Εφαρμογή της σεισμικής τομογραφίας σε θαλάσσια σεισμικά στο Ιόνιο”

1993: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Θετικών Επιστημών, πτυχίο Γεωλογίας.

 • Μελέτη του φλοιού της γης
 • Γωεπεριβαλλοντικά και γεωλογικά θέματα
 • Επεξεργασία και ερμηνεία γεω-δεδομένων, Μοντελοποίηση

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Λευτέρης Αλυσσανδράκης

Σπουδές
1. Πανεπιστημιακές Σπουδές: 16/09/1993-28/05/1999, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής, Κατεύθυνση Φυτοπροστασίας & Περιβάλλοντος.
Βαθμός Πτυχίου: Λίαν Καλώς (7,30)

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης: 7/09/1999-27/06/2001, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τη χορήγηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.), Τμήμα Φυτικής Παραγωγής.
Τίτλος Π.Μ.Σ.: Επιστήμη των Οπωροκηπευτικών Φυτών, Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Φυτοπροστασίας. Ειδικότητα: Φυτοπροστασία.
Βαθμός Μ.Δ.Ε.: Άριστα (9,20)

3. Διδακτορικό Δίπλωμα: Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Εργαστήριο Σηροτροφίας και Μελισσοκομίας, υπό την επίβλεψη του Καθηγητή κ. Π. Χαριζάνη, με θέμα: «Διαφοροποίηση αμιγών ελληνικών μελιών πορτοκαλιάς, θυμαριού και βαμβακιού με βάση τα πτητικά συστατικά τους».
Ημερομηνία κτήσης διδακτορικού διπλώματος: 20/4/2007.

 • Μελισσοκομία
 • Χημεία Τροφίμων
 • Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Μαγδαληνή Δραγασάκη

Σπουδές
• ΠΤΥΧΙΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
• MASTER OF SCIENCE – UNIVERSITY OF READING
• ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εμμανουήλ Καμπουράκης

Σπουδές
1. Διδάκτωρ Γεωπονικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών
(PhD Agricultural and Environmental Sciences)

2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης Οικολογικής Γεωπονίας
(Master of Science (M.Sc) Ecological Agriculture)

1&2 Wageningen Agricultural University, The Netherlands

3. Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Κωνσταντίνος Πασχαλίδης

Ενδιαφέροντα
ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ/Η ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ- ΠΟΛΥΑΜΙΝΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Εμμανουήλ Τραντάς

Σπουδές
Ο Εμμανουήλ Τραντάς από το 2019 κατέχει θέση Επίκουρου καθηγητή στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με τίτλο «Γονιδιωματική Ανάλυση Φυτοπαθογόνων Μικροοργανισμών και Μεταβολική Μηχανική». Είναι απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, και κατέχει μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο στην Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία Φυτών από το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής εργάστηκε σε προγράμματα στη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.Ο Ευστράτιος ΓΕΩΡΓΙΟΥ αποφοίτησε από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το 1983. Συνέχισε τις σπουδές του στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο Cornell University – Graduate School, όπου με υποτροφία έλαβε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στην μελέτη νέων ενεργών οπτικών υλικών laser το 1989. 

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Γκατζηλάκης Χρήστος

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Κολιοραδάκης Γεώργιος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Τσοράγλος Παντελής

Σπουδές
1990 Ισοτιμία του πτυχίου με αυτό του Τμήματος Μηχανολογίας της Σχολής ΣΤΕΦ του ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
1978 Ανωτέρα Σχολή Τεχνολόγων Μηχανικών του Σιβιτανίδειου Ιδρύματος (ΚΑΤΕΕ) Πειραιά στο Τμήμα Μηχανολόγων

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

Χατζάκης Ηλίας

Σπουδές
Πτυχίο Μαθηματικού Φυσικομαθηματικής σχολής ΕΚΠ Αθηνών
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφοριακών Συστημάτων ΕΑΠ
Διδακτορικό Δίπλωμα Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Κρήτης

Δρ. Βερβερίδης Φίλιππος, Καθηγητής
 • e-mail: ververidis@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9400, 9441
Δρ. Γκούμας Δημήτρης, Καθηγητής
 • e-mail: dgoumas@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9459
Δρ. Γουμενάκη Ελένη, Καθηγήτρια
 • e-mail: egoumen@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9451
Δρ. Κολλάρος Δημήτριος, Καθηγητής
 • e-mail: kollaros@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9425
Δρ. Λουλακάκης Κων/νος, Καθηγητής
 • e-mail:loulakak@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9430
Δρ. Λυδάκης - Σημαντήρης Νικόλαος, Καθηγητής
 • e-mail: lydakis@hmu.gr
Δρ. Μανιός Θρασύβουλος, Καθηγητής
 • e-mail: tmanios@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9456, 9304
Δρ. Νεκτάριος Παναγιώτης, Καθηγητής
 • e-mail: nektarios@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9416
Δρ. Σουπιός Παντελής, Καθηγητής
 • e-mail: soupios@hmu.gr
Δρ. Κόκκινου Ελένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
 • e-mail: ekokinou@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9438
Δρ. Ροδιτάκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
 • e-mail: eroditakis@hmu.gr
 • τηλέφωνο:
Δρ. Αλυσσανδράκης Ελευθέριος, Επίκουρος Καθηγητής
 • e-mail: ealiss@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9409
Δρ. Δραγασάκη Μαγδαληνή, Επίκουρη Καθηγήτρια
 • e-mail: dragasaki@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9443
Δρ. Καμπουράκης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής
 • e-mail: ekabourakis@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9535
Δρ. Πασχαλίδης Κωσταντίνος, Επίκουρος Καθηγητής
 • e-mail: kpaschal@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9462
Δρ. Τζανακάκης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
 • e-mail: vtzanakakis@hmu.gr
 • ηλέφωνο: 2810 37 9437
Δρ. Τραντάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής
 • e-mail: mtrantas@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9483
Γκατζηλάκης Χρήστος, Λέκτορας
 • e-mail: gatzilakis@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9432
Κολιοραδάκης Γεώργιος, Λέκτορας
 • e-mail: gkolior@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9465
Τσοράγλος Παντελής, Λέκτορας
 • e-mail: tsoraglos@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9450
Δρ. Χατζάκης Ηλίας, Λέκτορας
 • e-mail: hatzakis@hmu.gr
 • τηλέφωνο: 2810 37 9881