Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Φίλιππος Βερβερίδης

https://agro.hmu.gr/wp-content/uploads/2020/05/ververidis.jpg
Καθηγητής
Ώρες γραφείου: Δευτ. 10-12, Τρ. 14-16, Τετ. 10-12, Πε. 13-15, Πα
Τηλέφωνο: 2810379429
email: ververidis@hmu.gr; fververidis@gmail.com

Μαθήματα
————————————————————————————————————————
Α. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΝΕΟ 5-ΕΤΕΣ ΠΠΣ, Τμήμα ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΕΛΜΕΠΑ
— Γενική Χημεία (Υ*. Α’ Εξαμ.)
— Μεθοδολογίες Έρευνας και Ακαδημαϊκής Γραφής στις Γεωπονικές Επιστήμες (Υ*. Β’ Εξαμ.)
— Βιοχημεία (Υ*. Β’ Εξαμ.)

ΠΑΛΑΙΟ 4-ΕΤΕΣ ΠΠΣ, Τμήμα Τεχνολόγων ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΕΛΜΕΠΑ (π. ΤΕΙ Κρήτης)
— Γεωργική Χημεία (Υ*. Α’ Εξαμ.)
— Γεωργική Βιοτεχνολογία (Υ*. ΣΤ’ Εξάμ.)
— ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Οργάνωση και Παρουσίαση Επιστημονικού Σεμιναρίου (Υ. ΣΤ’ Εξάμ.)
— Ειδικά Θέματα Βιοτεχνολογίας (Ε/Υ*. Ζ’ Εξάμ.)

Β. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
— Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στην Αγροτική Παραγωγή (ΠΜΣ, MScAGRO)
— Εμβάθυνση στις Μεθοδολογίες Έρευνας- Γεωργικός Πειραματισμός (ΠΜΣ, MScAGRO)
— Postharvest Biochemistry and Application of Biotechnology in the Construction of fruits and Flowers with desired Storage Characteristics (ΠΜΣ Αγγλόφωνο, ΜΑΙΧ, 1996-1997).
— Plant Biochemistry

Σπουδές
————————————————————————————————————————
— Πτυχίο Γεωπονικής A.Π.Θ., Θεσσαλονίκη (1986)
— Διδακτορικό Δίπλωμα Παν/μίου Reading, Mεγ. Βρετανίας, Υπότροφος I.K.Y. (1987-1991)
— Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Agricultural Botany, University of Reading, UK. (Συνεργάτης Prof. Philip John) (1991)
— Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Department of Horticulture (Laboratory of Postharvest Physiology & Technology) Πολιτειακού Παν/μίου Michigan State, H.Π.A. (Συνεργάτης Prof. David Dilley) (1993-1995).
— Μεταδιδακτορικός Ερευνητής-Υπότροφος Ινστιτούτου Mοριακής Bιολογίας και Βιοτεχνολογίας (IMBB), Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας, Ηράκλειο-Κρήτη. (Συνεργάτης Καθ. Νίκου Πανόπουλου) (1996-1998).
————————————————————————————————————————

Ενδιαφέροντα
————————————————————————————————————————
• Μεταβολική μηχανική για την παραγωγή πολύτιμων δευτερογενών μεταβολιτών από διάφορους οργανισμούς. Για τον σκοπό αυτόν γίνεται ορθολογικός επανασχεδιασμός – συνήθως με τη χρήση γενετικής μηχανικής – του μεταβολισμού των οργανισμών με την τροποποίηση των υφιστάμενων μεταβολικών μονοπατιών ή την εισαγωγή εντελώς νέων.
• Διερεύνηση της βιοσύνθεσης και της ρύθμισης δευτερογενών μεταβολιτών.
• Γενετική αποτύπωση και DNA barcoding διάφορων οργανισμών για την ταυτοποίηση ή/και την μελέτη φυλογενετικών σχέσεων με παραδοσιακούς αλλά και νέας γενιάς αλληλουχητή (Next Generation Sequencing, υπό ανάπτυξη υποδομή και συνεργασία με άλλα εργαστήρια).
• Γονιδιωματική φυτών και μικροβίων – Βιοπληροφορική (υποδομές υπό ανάπτυξη, τρέχουσα συνεργασία με άλλα εργαστήρια). Η συλλογή, ταξινόμηση, αποθήκευση και ανάλυση βιοχημικών και βιολογικών δεδομένων.
• Βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις για την δημιουργία φυτών ανθεκτικών στις ασθένειες.
• Βιοτεχνολογικές προσεγγίσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων.
• Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Βιοχημεία εδώδιμων οπωροκηπευτικών προϊόντων
• Υποστήριξη της ανάλυσης της ποιότητας στην Ενοποιημένη Αγροδιατροφική/ Εφοδιαστική Αλυσίδα.
————————————————————————————————————————

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
————————————————————————————————————————
1. Trantas Emmanouil, Navakoudis Eleni, Pavlidis Theofilos, Nikou Theodora, Halabalaki Maria, Skaltsounis Leandros, Ververidis F. (2019). Dual pathway for metabolic engineering of E. coli metabolism to produce the highly valuable hydroxytyrosol. BioRxiv, 536458, Εκδότης Cold Spring Harbor Laboratory (Under publication for PLOS1)
2. Βερβερίδης Φ. , Στραταριδάκη Α. και Παπαδάκης Στ., 2019. “Ο λειτουργικός ρόλος των Βιοφαινολών ελαιόλαδου και η σημασία τους στην ποιότητα της Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Μια νέα αντίληψη στη διαχείριση της ποιότητας του Ελληνικού Ελαιόλαδου και Ελαιόκαρπου”. Επιστημονικός Συντονιστής και Υπεύθυνος Έκδοσης, Ομοτ. Καθ. Απόστολος Κυριτσάκης.
3. Mantzorou, Antonia & Ververidis, F.. (2018). Microalgal biofilms: A further step over current microalgal cultivation techniques. Science of The Total Environment. 10.1016/j.scitotenv.2018.09.355 (5-Year Impact Factor: 4.984)
4. Mougiou Ν., Trikka F, Trantas E., Ververidis F., Makris A., Argiriou A. and K. E Vlachonasios (2018). “Expression of hydroxytyrosol and oleuropein biosynthetic genes are correlated with metabolite accumulation during fruit development in olive, Olea europaea, cv. Koroneiki”. Plant Physiology and Biochemistry 128: 41–49 (5-Year Impact Factor: 3.096).
5. Mantzorou A., Navakoudis E., Paschalidis E., Ververidis F. (2018) “Microalgae: a potential tool for remediating aquatic environments” International Journal of Environmental Science and Technology 15 (8): 1815–1830. https://doi.org/10.1007/s13762-018-1783-y (5 Year Impact Factor – 2016: 2,156)

6. Markakis EA, Trantas EA, Lagogianni CS, Mpalantinaki E, Pagoulatou M, Ververidis F, DE Goumas, 2018. “First Report of Root Rot and Vine Decline of Melon Caused by Monosporascus cannonballus in Greece”. Plant Disease, 102 (5): 1036-1036.
7. Trantas EA, Mpalantinaki E, Pagoulatou M, Markakis E, Sarris PF, Ververidis F, DE Goumas, 2017. “First Report of Bacterial Apical Necrosis of Mango Caused by Pseudomonas syringae pv. syringae in Greece”. Plant Disease, 101 (8): 1541-1541.
8. Trantas, E. A., P. F. Sarris, E. Mpalantinaki, M. Papadimitriou, F. Ververidis and D. E. Goumas (2016). First report of Xanthomonas hortorum pv. hederae causing bacterial Leaf Spot on Ivy in Greece. Plant Disease – Disease Notes, https://doi.org/10.1094/PDIS-03-16-0312-PDN: 100(10), 2158.
9. Trantas, E.A., Licciardello, G., Almeida, N.F., Witek, K., Strano, C.P., Duxbury, Z., Ververidis, F., Goumas, D.E., Jones, J.D.G., Guttman, D.S., Catara, V., and Sarris, P.F. (2015). Comparative genomic analysis of multiple strains of two unusual plant pathogens: Pseudomonas corrugata and Pseudomonas mediterranea. Frontiers in Microbiology 6: 118, doi: 10.3389/fmicb.2015.00811. (Impact Factor 2014/2015: 3.99 )
10. Cress, B. F., Trantas E. A., Ververidis F., Linhardt R.J., and Koffas M. A. (2015). Sensitive cells: enabling tools for static and dynamic control of microbial metabolic pathways. Current Opinion Biotechnology, 36: 205-214. DOI: 10.1016/j.copbio.2015.09.007 (Impact Factor: 7.12)
11. Trantas EA, Koffas MAG, Xu P and Ververidis F (2015). When plants produce not enough or at all: metabolic engineering of flavonoids in microbial hosts. Special Issue “Frontiers in Plant Metabolism and Chemodiversity”, Frontiers in Plant Science, 6:7(1-16),. doi: 10.3389/fpls.2015.00007. (IF 2014: 3,6)
————————————————————————————————————————

Επιπλέον πληροφορίες
————————————————————————————————————————
Τρέχουσα θέση : Καθηγητής Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών, ΤΕΙ-Κρήτης
————————————————————————————————————————
Παραθέσεις 1385
h-index 15
i10-index 19

https://scholar.google.gr/citations?user=XwyAcEgAAAAJ&hl=el
————————————————————————————————————————
Διοικητικές θέσης Ευθύνης:
— Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών, Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, [09/2014- έως 08/2021]
— Διευθυντής Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ Κρήτης) [2009-2016]
— Πρόεδρος Τμήματος Φυτικής Παραγωγής (σημερινό Τε. Γεωπόνων) [2002-2006]
————————————————————————————————————————
— Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας (Προσωποκεντρικής Προσέγγισης, στην Μη Κατευθυντική- Παρεμβατική ψυχοθεραπευτική) [2016]
————————————————————————————————————————

————————————————————————————————————————
Τελευταία Ενημέρωση 05/07/2019
————————————————————————————————————————