Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βερβερίδης Φίλιππος, Καθηγητής

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Γνωστικό Αντικείμενο: Βιοχημεία & Βιοτεχνολογία Φυτών
Τηλέφωνο: 2810-379429
Email: ververidis@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12.00-14.00 και Παρασκευή 13.00-15.00

Μαθήματα που διδάσκει

 • Γενική Χημεία
 • Μεθοδολογία Έρευνας και Ακαδημαϊκής Γραφής στις Γεωπονικές Επιστήμες
 • Μεθοδολογία έρευνας – Γεωργικός Πειραματισμός – MScAGRO- ΜΕΡΟΣ Α. (ΠΜΣ)

Επίσης συμμετοχή σε:

 • Βιοχημεία (5-ετους ΠΠΣ)

Σπουδές

 • Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1986)
 • Διδακτορικό Δίπλωμα, Department of Agricultural Botany, University of Reading, UK, στο γνωστικό αντικείμενο της Postharvest Biochemistry & Biotechnology of Horticultural commodities (1991)
 • 1991 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Υπότροφος, Department of Agricultural Botany, University of Reading, UK.
 • 1993-1995 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Υπότροφος, Department of Horticulture (Laboratory of Postharvest Physiology & Technology) Michigan State University, USA
 • 1996-1998 Μεταδιδακτορικός Ερευνητής – Υπότροφος, Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας & Βιοτεχνολογίας (IMBB), Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας (ΙΤΕ), Ηράκλειο – Κρήτης.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Aνάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων για την ετερόλογη παραγωγή και εκμετάλλευση βιοενεργών και υγειοπροστατευτικών φυτικών προϊόντων, από μικροβιακά εργοστάσια με μεθόδους συνθετικής βιολογίας και μεταβολικής μηχανικής.
 • Ολιστική προσέγγιση στη διερεύνηση των μοριακών αλληλεπιδράσεων στη διαμόρφωση της ποιότητας του Ελληνικού ελαιόλαδου σε όλα τα στάδια της αλυσίδας παραγωγής με τη χρήση “ομικών” τεχνολογιών.
 • Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία των Δευτερογενών Μεταβολιτών των φυτών (αξιοποίηση σε Αγροτική Βιομηχανία (Σκευάσματα Φυτοπροστασίας. Βιοδιεγέρτες), Βιομηχανία Τροφίμων (Διατροφικά Συμπληρώματα), κ.ά.).
 • Μετασυλλεκτική Βιοχημεία & και Βιοτεχνολογία Οπωροκηπευτικών

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής Ερευνητικής Ομάδας Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών του Εργαστηρίου Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΕΒΒΕ).
 • Ερευνητής Α’ του Τμήματος Αγροδιατροφής, και μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στο Ινστιτούτο Αγροδιατροφής και Επιστημών Ζωής (ΙΝΑΖΩ), του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου (ΠΕΚ) του ΕΛΜΕΠΑ.
 • Συντονιστής Ακαδημαϊκών Συμβούλων Καθηγητών του Τμήματος και Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας.

Υπερσύνδεση Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56028337800

Μετάβαση στο περιεχόμενο