Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Τραντάς Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

 

Γνωστικό Αντικείμενο: Γονιδιωματική και Μεταβολική Μηχανική
Τηλέφωνο: 2810-379483
Email: mtrantas@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 12.00-14.00 και Παρασκευή 13.00-15.00

Μαθήματα που διδάσκει

  • Βελτίωση Φυτών
  • Μικροβιολογία
  • Εφαρμογές Βιοτεχνολογίας στην Αγροτική Παραγωγή (ΠΜΣ)

Σπουδές

  • Πτυχίο Τμήματος Γεωπονίας Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1998)
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της Μοριακή Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας Φυτών (2003)
  • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της Μοριακή Βιολογίας και της Βιοτεχνολογίας Φυτών (2009)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Μεταβολική Μηχανική
  • Γονιδιωματική ανάλυση οργανισμών
  • Δευτερογενής μεταβολισμός

Επιπλέον Πληροφορίες

  • Διευθυντής Τομέα Φυτοπροστασίας και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών, 2021-σήμερα

Υπερσύνδεση Scopus
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=22954540600

Μετάβαση στο περιεχόμενο