Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Βλάχος Ιωάννης

Καθηγητής
Τηλέφωνο: 6979708245
email: yvlahos@hmu.gr

Μαθήματα
Φυσιολογία Ανάπτυξης Φυτών (ως ομότιμος καθηγητής)

Πλήρης αναφορά διδαχθέντων μαθημάτων στο επισυναπτόμενο βιογραφικό.

Σπουδές
1966-1971
Πτυχίο Γεωπονίας, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (πρώην Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή Αθηνών)

1971-1973
Πτυχίο Master of Sciences,
Σχολή Γεωπονικών και Βιολογικών Επιστημών
(Agricultural and Life Sciences)
Τμήμα Ανθοκομίας και Καλλωπιστικής Δενδροκομίας
Department of Floriculture and Ornamental Horticulture,
Cornell University , New York , USA

1983-1986
Διδακτορικό Δίπλωμα , PhD,
Γεωπονικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών
Doctor of Agricultural and Environmental Sciences
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Wageningen
Wageningen Agricultural University
Wageningen , Ολλανδία

Ενδιαφέροντα
Φυσιολογία Καλλωπιστικών Ανθοκομικών Ειδών
Μέθοδοι πολλαπλασιασμού με κλασσικές μεθόδους (αγενώς και εγγενώς καθώς και με την μέθοδο της ιστοκαλλιέργειας (in vitro)
Μελέτες που αφορούν την Αύξηση και Ανάπτυξη φυτών
Μελέτη παραγόντων περιβάλλοντος και φυτορυθμιστικών ουσιών
Αξιοποίηση αυτοφυών φυτών. Εντοπισμός,αξιολόγηση και μελέτη των ενδημικών φυτών της Κρήτης ώστε να αξιοποιηθούν στην Ανθοκομία και Κηποτεχνία. Γενετική βελτίωση υπαρχόντων φυτικών ειδών.

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
M.I.Shtilman, A.M.Tsatsakis, J.C.Vlahos, M.Dragassaki, I.M. Shaskova and M.M.Lotter, 1998. Bioactivity of the Polyvinyl esters of 2,4- Dichlorophenoxyacetic Acid. Russian Journal of Plant Physiology Vol.45 (1) 92-95

Vlahos, J.C. and M.Dragassaki, 2000. In vitro regeneration of Ebenus cretica L. Acta Horticulturae 541 (305-310)
M.E. Lydaki, and Vlahos, J.C., 2000. Natural and artificial pollination of Ebenus cretica L. Acta Horticulturae 541 (113-118)
M. Dragassaki, A.E. Economou and J.C.Vlahos , 2003 . Bulblet Formation in Vitro and Plantlet Survival Extra Virum in Pancratium maritimum L. Proc. 1st IS on Accl & Estb. Microprop. Plants Acta Hort. 616 (347-352)

D. Chimonidou, J.C.Vlahos, E.Odysseos, K.Georgiou and A.Delta 2005. Evaluation of Species from Cyprus Flora for Sustainable Use in Commercial Floriculture” Acta Hort 683 (ISHS 2005) Pro. Vth IS on New Flor.Crops (111-119)

T.G.Vrachnakis, A. Siakouli-Galanopoulou, K.Fauland and J.C. Vlahos. 2005. Investigations on Ebenus cretica L/ (Leguminosae) Phyton. Vol. 45 (363-374)

Αναφορές δημοσιεύσεων μου σε ξενόγλωσσα βιβλία

Ι. Introduction to Floriculture , Roy A. Larson,Editor.1980, Academic Press, Chapter 21.Foliage Plants by Charles A. Conover p.570 , 587

II. The Physiology of Flower Bulbs. Edited by August de Hertogh and Marcel Le Nard 1993, Elsevier.
Chapter 13. General chapter on Summer flowering Bulbs . A.A. De Hertogh and M.Le Nard. Achimenes, pp 741-744

III. Interior Plantscapes . Installation, Maintenance and Management. George H. Manaker , Prentice Hall Inc N.J. Acclimatization, Chapter 11 (199-205)

IV. Floriculture Principles and Species . by John M. Dole and Harold F. Wilkins . Prentice Hall , N.J. Achimenes (173-175).

V. Zierpflanzen-bau by Wolfgang Horn . Balckwell Wissenschafts-Verlag Berlinb.Wien 1996. Achimenes (474-476)

 

Επιπλέον πληροφορίες
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1991-2013
Καθηγητής Βοτανικής (Α΄ βαθμίδας)
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας, Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
Διδασκαλία: Μορφολογία Φυτών, Φυσιολογία Φυτών, Οικολογία, Ιστοκαλλιέργεια, Cell Biology (Θεωρητικό και Εργαστηριακό μέρος)

1987-2013
Προϊστάμενος Γραφείου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΤΕΙ Κρήτης.
Συντονιστής TEI των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων SOCRATES/ERASMUS, Leonardo Da Vinci
TEMPUS, TEXT, ECTS/DS

2002-2004Εθνικός εκπρόσωπος ECTS Counselor για την EC και EUA

2006-2013
Μέλος της ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) στον τομέα των Γεωτεχνικών Επιστημών.

2007-2012
Βologna Expert, Εμπειρογνώμων της διαδικασίας της Bologna, με απόφαση του ΥΠΕΠθ

Στα πλαίσια της κινητικότητας εκπαιδευτικών (TS) ERASMUS έχω πραγματοποιήσει επισκέψεις για διαλέξεις διάρκειας μιας εβδομάδας στα παρακάτω Γεωπονικά Πανεπιστήμια από το 1998 έως το 2019

ΕΕ

ΒΟΚU , Austria (1998)
DELFT, Netherlands (1999)
HUY-GEMBLOUX Belgium (2000)
KVL Denmark (2001)
ESA Spain (2001)
NEWCASTLE, U.K (2002)
HANNOVER , Germany (2003)
U of LISBOA, Portugal (2005)
CORVINUS, Hungary (2002)
AU of Prague, Czech Republic (1997 and 2006)
DEBRECEN, Hungary (2003)
KAUNAS, Lithuania (2004)
EAU Estonia, -2006
ANTWERPEN, Belgium (2015)
MENDEL University, BRNO,Czech Republic (2017),
WROCLAW, Poland (2018
PISA, Italy (2019)

Εκτός ΕΕ

Agricultural Universities in Turkey

Ege University, Izmir, (2003)
Dumlupinar University, Kutahya (2005)
Ankara University, Ankara (2010)
Usak University,Usak (2012)
Kocatepe University, Afyon (2014)
Recep Tagip Erdogan University, Rize (2015)
Istanbul Aydin University, Constantinopolis (2016)
Akdeniz University, Antalya, (2017)

University of Iceland, Reykjavik, Iceland(2016),

Στα πλαίσια του Προγράμματος HORTECUS Συνεργασίας Γεωπονικών Πανεπιστημίων Ε.Ε και ΗΠΑ (EC-US) , του οποίου ήμουν Συντονιστής, πραγματοποίησα επισκέψεις διδασκαλίας στα Πανεπιστήμια PURDUE , Indiana και OKLAHOMA STATE University, Oklahoma.,(2004)

Μετάβαση στο περιεχόμενο