Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αγρόκτημα

Στο Αγρόκτημα του ΕΛΜΕΠΑ, που βρίσκεται εντός της Πανεπιστημιούπολης και ξεπερνά σε έκταση τα 300 στρέμματα, υπάρχουν εκπαιδευτικές, επιδεικτικές και ερευνητικές υποδομές, καθώς και πρότυπες καλλιέργειες στις οποίες ασκούνται και δραστηριοποιούνται οι φοιτητές του Τμήματος Γεωπονίας.

Οι θερμοκηπιακές υποδομές του Αγροκτήματος φιλοξενούν εκπαιδευτικές, ερευνητικές και επιδεικτικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων των υδροπονικών καλλιεργειών ανθοκομικών φυτών και αμπέλου, βιολογική παραγωγή λαχανευομένων φυτών, προσομοιώσεις φυτεμένων δωμάτων και αστικού πρασίνου, μικροθαλάμους για εντομολογικές και φυτοπαθολογικές προσβολές, καλλιέργειες δενδρωδών ειδών υπό κάλυψη, επιδεικτικές συλλογές ανθοκομικών και καλλωπιστικών φυτών εσωτερικού χώρου, πολλαπλασιαστήριο με υδρονέφωση κ.ά.

Εκτός από τις θερμοκηπιακές υποδομές, στο Αγρόκτημα του ΕΛΜΕΠΑ, υπάρχουν πολλά στρέμματα οπωρώνων που περιλαμβάνουν ελαιώνες, ακρόδρυα και υποτροπικά δενδρώδη είδη, 30 στρέμματα με αμπελώνες πειραματικούς, εκπαιδευτικούς, παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού, και συλλογής επιτραπέζιων και οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, 1 στρέμμα μητρικής φυτείας ιθαγενών αρωματικών φυτών, και 4 στρέμματα βοτανικού κήπου ιθαγενών και εξωτικών φυτών. Επίσης, το Αγρόκτημα περιλαμβάνει πιλοτικό, πειραματικό, επιδεικτικό, επισκέψιμο ελαιώνα για την διεξαγωγή μακροχρόνιων ερευνητικών δραστηριοτήτων, την εκπόνηση πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών αλλά και πρακτικής άσκησης φοιτητών, καθώς και την εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, όπως επίσης και ελαιοπαραγωγών (Αρ. πράξης 54/15.04.2021 – Θέμα 28 Συγκλήτου ΕΛΜΕΠΑ).

Εντός του Αγροκτήματος, μελετάται και θα κατασκευαστεί σύντομα πρότυπο Βοτανικό Πάρκο ιθαγενών και ενδημικών φυτών της Κρητικής χλωρίδας με το ακρωνύμιο “CretAgroTech” το οποίο θα αποτελέσει ένα επιστημονικό, περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο, που  φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν επιπλέον πόλο έλξης και εξωστρέφειας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου [https://www.hmu.gr/el/sagris/CretAgroTech].

Στο Αγρόκτημα υφίστανται και ερευνητικές υποδομές υψηλής τεχνολογίας όπως βιοαντιδραστήρες για την κομποστοποίηση γεωργικών και άλλων υπολειμμάτων και την παραγωγή βιοπλαστικών, μεγάλα λυσίμετρα για τη βελτιστοποίηση της άρδευσης της ελιάς και υψηλής τεχνολογίας λυσίμετρα για προσομοιώσεις φυτεμένων δωμάτων.

Στο Αγρόκτημα πρόκειται να ανεγερθούν τα επόμενα έτη νέες κτιριακές εγκαταστάσεις για τις ανάγκες του Τμήματος Γεωπονίας και παράλληλα να αναδιαμορφωθούν και ανακαινιστούν υφιστάμενες δομές  οι οποίες θα στεγάσουν πολλαπλά εργαστήρια. Σε πρώτη φάση αυτές αφορούν δομές συνολικής έκτασης περίπου 2.400 m2 και σε δεύτερη φάση περίπου 6.500 m2 με στόχο τη συγκέντρωση όλων των κτιριακών υποδομών της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και του Τμήματος Γεωπονίας στην περιοχή του Αγροκτήματος ΕΛΜΕΠΑ (Aπ. Συγκλήτου, 56/27-05-2021).

Μετάβαση στο περιεχόμενο