Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΕΒΒΕ)

Στόχος του Εργαστηρίου (ΕΒΒΕ) είναι η εξεύρεση λύσεων στην ανάπτυξη της τοπικής και της ελληνικής γεωργίας, μέσα από την δημιουργία και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών, που άπτονται των επιστημονικών ειδικοτήτων και ερευνητικών ενδιαφερόντων των εμπλεκόμενων μελών του. Το Εργαστήριο δομείται από τις παρακάτω ερευνητικές ομάδες: 1. Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας Φυτών & Μικροοργανισμών, 2. Φυσιολογίας & Βιοτεχνολογίας Φυτών, 3. Φυτοπαθολογίας, 4. Εντομολογίας και Φαρμακολογίας.

Οι ερευνητικές ομάδες του ΕΒΒΕ συνεργάζονται και αλληλοεπιδρούν για την ανάλυση και επίλυση θεμάτων που αφορούν: α) στη διαχείριση εχθρών και παθογόνων στο πλαίσιο της συμβατικής, ολοκληρωμένης και αειφόρου γεωργίας, β) στην επισκόπηση και στον έλεγχο εχθρών και παθογόνων καραντίνας και ευρύτερου φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος, γ) στην ανίχνευση, απομόνωση και ταυτοποίηση φυτικών βιοενεργών ενώσεων, δ) στην παραγωγή βιοενεργών ενώσεων μέσω τεχνολογιών συνθετικής βιολογίας για αξιοποίησή τους στη φυτοπροστασία και στην τεχνολογία τροφίμων, ε) στη μελέτη μηχανισμών των βιοτικών και αβιοτικών καταπονήσεων των φυτών, στ) στην γονιδιωματική ανάλυση φυτών, μικροοργανισμών και εντόμων γεωργικής σημασίας, ζ) στην γενετική βελτίωση καλλιεργούμενων φυτικών ειδών, η) την ανάλυση της ποιότητας αγροτικών προϊόντων με σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής.

Διευθυντής Εργαστηρίου
Βερβερίδης Φίλιππος, Καθηγητής
Προσωπικό Εργαστηρίου
Μέλη ΔΕΠ: Βερβερίδης Φίλιππος, Δραγασάκη Μαγδαληνή, Λουλακάκης Κων/νος, Μαρκάκης Εμμανουήλ, Ροδιτάκης Εμμανουήλ, Ταμπακάκη Αναστασία, Πασχαλίδης Κων/νος, Τραντάς Εμμανουήλ
Μέλη ΕΤΕΠ: Βασιλάκη Μαρία, Γούτος Δημήτριος

Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ: Γκατζιλάκης Χρήστος, Γκούμας Δημήτριος

 

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2517/τ.Β/24.06.2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο