Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑΣ, ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΕΑΣΑΠ)

Στόχος του εργαστηρίου είναι η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών στους τομείς ελαιοπαραγωγής, αμπελουργίας και συστημάτων αγροοικολογικής παραγωγής, καθώς και βιολογικής γεωργίας. Το Εργαστήριο αποβλέπει στην ανάπτυξη έρευνας εστιασμένης σε επιστημονικά θέματα αυτών των τομέων.  Το εργαστήριο σκοπεύει στην ανάδειξη του Τμήματος σε σημαντικούς τομείς, από αγροοικολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη, όπως η ελαιοπαραγωγή, η αμπελουργία και η βιολογική γεωργία, προάγοντας την αγροοικολογική επιστήμη και την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση προ- και μεταπτυχιακών φοιτητών και ερευνητών στην αγροοικολογία, την αειφόρο γεωργία και ανάπτυξη της ελαιοκομίας – αμπελουργίας και των άλλων μεσογειακών δενδρωδών καλλιεργειών.

Ακόμη, στους στόχους του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται η μελέτη της φυσιολογίας, του αγροοικολογικού περιβάλλοντος, της επίδρασης των καλλιεργητικών πρακτικών και των μεθόδων διαχείρισης στην παραγωγή και ποιότητα ελαιοκομικών και αμπελουργικών προϊόντων, της περιβαλλοντικής ποιότητας των προϊόντων αυτών και προσαρμογής της ελαιοκομίας και αμπελουργίας σε ακραία καιρικά φαινόμενα, των αλληλεπιδράσεων του αγροοικοσυστήματος με την χλωρίδα και την πανίδα, τα συστήματα ολοκληρωμένης διαχείρισης ελαιώνων για την αντιμετώπιση του δάκου της ελαίας με καινοτόμα συστήματα, η μετασυλλεκτική διαχείριση ελαιοκομικών και αμπελουργικών προϊόντων, οι μελέτες βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων στα αγροοικοσυστήματα που μειώνουν την παραγωγικότητα των καλλιεργειών και η σύνταξη διαχειριστικών σχεδίων τους, η δημιουργία πράσινων υποδομών σε αγροοικοσυστήματα και ο σχεδιασμός, η εκτίμηση της βιοενέργειας, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε αγροοικοσυστήματα, καθώς και λειτουργιών και υπηρεσιών του αγροτικού τοπίου, η ανάπτυξη αγροοικολογικών καλλιεργητικών τεχνικών, η μελέτη προσαρμογής διαφόρων ειδών τροπικών και υποτροπικών φυτών στο τοπικό περιβάλλον, η ανάπτυξη και διάδοση συστημάτων οικολογικής παραγωγής / βιολογικής γεωργίας και αειφόρων συστημάτων τροφίμων.

Διευθυντής Εργαστηρίου
Καμπουράκης Εμμανουήλ, Αναπληρωτής Καθηγητής
Προσωπικό Εργαστηρίου
Μέλη ΔΕΠ: Κονταξάκης Εμμανουήλ, Κολιοραδάκης Γεώργιος
Μέλη ΕΤΕΠ: Κοσιώρης Σπυρίδων

Αφυπηρετήσαντα Μέλη ΔΕΠ: Κολλάρος Δημήτριος ,Λυδάκης Δημήτριος, Φυσαράκης Ιωάννης

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2518/τ.Β/24.06.2020,

Απόφαση τροποποίησης: Αρ. Πράξης Συγκλήτου 93/27.10.2022 (ΑΔΑ 9ΦΣΘ46ΜΗ21-ΦΙΩ)

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο