Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Δημήτριος Κολλάρος

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ώρες γραφείου: 8.00-15.00
Τηλέφωνο: 2810379425

Μαθήματα
Μορφολογία – Ανατομία Φυτών
Οικολογία
Γενική Εντομολογία
Διαχείριση Οικοσυστημάτων

Σπουδές
Βιολογία σε Εθνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (BSc)
Βιολογία σε Πανεπιστήμιο Κρήτης (MSc & PhD)

Ενδιαφέροντα
Οικολογία & Βιοποικιλότητα
Διαχείριση Οικοσυστημάτων
Εντομολογία

Δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 έτη
1. V.D. Gkisakis, D. Kollaros and E.M. Kabourakis. 2014. Soil arthropod biodiversity in plain and hilly olive orchard agroecosystems, in Crete, Greece. Entomologia Hellenica. V. 23: 33-43
2. K. Aggelakopoulos, E. Alissandrakis, D. Kollaros and Z. Liantraki. 2014. Comparison of two types of pheromone traps for the capture of the red palm weevil (Rhynchophorus ferrugineus). Entomologia Hellenica 23: 45-51.
3. Z. Liantraki, I. Tzokas and D. Kollaros. 2014. Structure of soil biocoenosis and biodiversity in olive orchards of three eastern Mediterranean islands. Entomologia Hellenica v. 23: 15-23.
4. I. Tzokas, Z. Liantraki and D. Kollaros. 2014. Comparison of coleopteran fauna in olive orchards under different production systems in the Messara’s valley, on Crete island, Greece. Entomologia Hellenica v. 23: 25-32.
5. Gkisakis V., D. Kollaros, P. Bàrberi, I. Livieratos & E. Kabourakis. 2015. Soil Arthropod Diversity in Organic, Integrated, and Conventional Olive Orchards and Different Agroecological Zones in Crete, Greece. Agroecology and Sustainable Food Systems v. 39, p. 276-294.

Επιπλέον πληροφορίες
Ξένες γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά και λίγα Ισπανικά