Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κολλάρος Δημήτριος, Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Οικολογία
Τηλέφωνο: 2810-379425
Email: kollaros@hmu.gr
Ώρες γραφείου: Δευτέρα 11.00-13.00 και Παρασκευή 11.00-15.00

 Μαθήματα που διδάσκει

 • Γεωργική Εντομολογία (Εργαστηριακό μέρος)
 • Οικολογία
 • Διαχείριση Οικοσυστημάτων
 • Οικολογία και Βιοπαρακολούθηση (ΠΜΣ)

Επίσης συμμετοχή σε:

 • Ειδικά Θέματα Εντομολογίας (ΠΜΣ)
 • Ολιστικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης Φυτοπαρασίτων (ΠΜΣ)

Σπουδές

 • Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Τμήματος Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της Οικολογίας και της Οργανισμικής Βιολογίας
 • Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης στο γνωστικό αντικείμενο της Οικολογίας Εντόμων

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

 • Εδαφική Μεσοπανίδα
 • Σχέσεις φυτών – εντόμων
 • Διαχείριση Οικοσυστημάτων

Επιπλέον Πληροφορίες

 • Μέλος Επιτροπής στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ)

Υπερσύνδεσμος Scopus
https://www.scopus.com/freelookup/form/author.uri?st1=Kollaros&st2=Dimitrios&affilName=Hellenic%20Mediterranean%20University
Υπερσύνδεσμος Google Scholar
https://scholar.google.com/citations?user=MJzJcUMAAAAJ
Υπερσύνδεσμος Research gate
https://www.researchgate.net/profile/Dimitrios-Kollaros/stats