Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΦΥΠΟΓΕΜ)

Στόχος του εργαστηρίου είναι η προσφορά στην ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και οικονομίας, μέσα από την αξιοποίηση μεθόδων και εργαλείων για την αειφόρο χρήση των φυσικών πόρων με ιδιαίτερη έμφαση α) στο έδαφος (γονιμότητα, αντιμετώπιση ερημοποίησης των γεωργικών γαιών), β) τη μελέτη των εδαφικών ιδιοτήτων, γ) τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τις τεχνικές των αρδεύσεων, δ) τις γεωργικές κατασκευές (π.χ. θερμοκήπια), ε) το γεωργικό – μηχανολογικό εξοπλισμό (γεωργικά μηχανήματα, αυτοματισμοί), στ) τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη γεωργία και η) την προστασία – αξιοποίηση του γεωργικού περιβάλλοντος γενικότερα, περιλαμβανομένων και της αξιοποίησης υπολειμμάτων (υγρών και στερεών).

Επιπρόσθετα, στους στόχους του Εργαστηρίου συμπεριλαμβάνονται η διαχείριση εδαφικών πόρων, η διάγνωση, η εκτίμηση και η εξυγίανση των προβληματικών εδαφών, η ταξινόμηση και χαρτογράφηση των εδαφών, οι βάσεις εδαφολογικών δεδομένων, η αξιολόγηση της ποιότητας και διαχείριση του νερού άρδευσης και θέματα γεωπληροφορικής και γεωργίας ακριβείας.

Διευθυντής Εργαστηρίου
Κόκκινου Ελένη, Καθηγήτρια
Προσωπικό Εργαστηρίου
Μέλη ΔΕΠ: Δαλιακόπουλος Ιωάννης, Μανιός Θρασύβουλος, Τζανακάκης Βασίλειος

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2465/τ.Β/22.06.2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο