Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΠΑΓΡΟΤΟΠ)

Σκοπός του Εργαστηρίου ΠΑΓΡΟΤΟΠ, είναι η κάλυψη των ερευνητικών και διδακτικών αναγκών του Τμήματος Γεωπονίας σε όλα τα επίπεδα σπουδών και η δια βίου εκπαίδευση και κατάρτιση μέσω διάχυσης γνώσεως και ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στόχος του Εργαστηρίου ΠΑΓΡΟΤΟΠ, είναι η προσφορά στην ανάπτυξη της τοπικής και ελληνικής γεωργίας, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας, στην εξασφάλιση ποιοτικών και ασφαλών αγροτικών προϊόντων καθώς και στη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του Τοπίου και του Περιβάλλοντος και στην προσαρμογή των γεωργικών συστημάτων στην κλιματική αλλαγή. Η προσφορά αυτή επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης μεθόδων και τεχνικών πολλαπλασιασμού καλλιεργήσιμων ποικιλιών φυτών και αυτοφυών, της βιώσιμης καλλιέργειας και παραγωγής τους, της μετασυλλεκτικής μεταχείρισης (τυποποίηση και συσκευασία) ανθοκομικών/καλλωπιστικών, λαχανοκομικών, αρωματικών, φαρμακευτικών, αρτυματικών, αμπελοοινικών και μελισσοκομικών προϊόντων, με γνώμονα τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και της ασφάλειας αυτών, σε συνδυασμό με την αειφορική τους παραγωγή, η οποία θα εξασφαλίζει ταυτόχρονα και την προστασία του Περιβάλλοντος, μέσω της μείωσης των εισροών και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Παράλληλα, στις αρμοδιότητες του Εργαστηρίου ανήκει η χρήση ολιστικών μεθοδολογιών Αρχιτεκτονικής Τοπίου με στόχο την προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του Τοπίου και του Περιβάλλοντος.

Επιπλέον στους στόχους του Εργαστηρίου ΠΑΓΡΟΤΟΠ είναι η μελέτη της φυσιολογίας ανάπτυξης και καταπονήσεων των φυτών και των καλλιεργειών, οι υδροπονικές καλλιέργειες, η επίδραση των φυτοφαρμάκων στις γεωργικές καλλιέργειες και σε αστικά και περιαστικά τοπία, η ορθολογική και ολοκληρωμένη καλλιέργεια αθλητικών χλοοταπήτων, η βελτίωση της ποιότητας ελαιολάδου, σταφίδας, επιτραπέζιου σταφυλιού και τσικουδιάς, η ανάπτυξη καινοτόμων μεθοδολογιών και πρωτοκόλλων in vitro παραγωγής εγγυημένου φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού, η συλλογή-διάσωση και διατήρηση πρέμνων αυτόριζων γηγενών ποικιλιών αμπέλου, καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και αυτοφυούς, ενδημικού, σπάνιου και υπό εξαφάνιση φυτικού γενετικού υλικού, η ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων ποιότητας στην αγροτική παραγωγή και η θεσμική αναγνώριση προϊόντων ως Π.Ο.Π./Π.Γ.Ε., ο ποιοτικός έλεγχος/νοθεία αγροτικών προϊόντων, η μελέτη της συμπεριφοράς της μέλισσας, η καταγραφή της μελισσοκομικής χλωρίδας και της βιοποικιλότητας των εντόμων-επικονιαστών και των ωφέλιμων εντόμων και η εφαρμογή ολιστικών μεθόδων αντιμετώπισης των μελισσοπαρασίτων, η ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) στην αγροτική παραγωγή, η δημιουργία μελετών Αρχιτεκτονικής και Αποκατάστασης Τοπίου για το σχεδιασμό αστικών, περιαστικών, αγροτικών, φυσικών και υποβαθμισμένων Τοπίων, η βελτιστοποίηση τεχνολογιών αστικού πρασίνου, τα φυτεμένα δώματα και οι κάθετοι κήποι και η εφαρμογή συστημάτων αστικής γεωργίας με κριτήριο την ασφάλεια και την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Διευθυντής Εργαστηρίου
Νεκτάριος Παναγιώτης, Καθηγητής
Προσωπικό Εργαστηρίου
Μέλη ΔΕΠ: Γουμενάκη Ελένη, Αλυσσανδράκης Ελευθέριος
Μέλη ΕΤΕΠ: Φανουράκη Μαρία

ΦΕΚ Ίδρυσης: 2465/τ.Β/22.06.2020

Μετάβαση στο περιεχόμενο