Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρακτική Άσκηση με Επιδότηση από το ΕΣΠΑ για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2022 (δίμηνη για φοιτητές ΤΕΙ)

Αφορά μόνο φοιτητές οι οποίοι μέχρι 31/10 θα έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον 4 από τους 6 μήνες πρακτικής άσκησης

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ενημερώνει τους φοιτητές των Τμημάτων του ΕΛΜΕΠΑ που παρακολουθούν το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κρήτης ότι από το έργο «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κρήτης» – ΕΣΠΑ 2014-2020 το οποίο λήγει 31/12/2022, υπάρχει δυνατότητα επιδότησης της πρακτικής άσκησης φοιτητών οι οποίοι μέχρι 31/10 θα έχουν υλοποιήσει τουλάχιστον 4 από τους 6 μήνες πρακτικής άσκησης, προκειμένου να ολοκληρώσουν το εξάμηνο κατά τους μήνες Νοέμβριο – Δεκέμβριο 2022 μέσω ΕΣΠΑ.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο