Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 2024-2025 ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” Τμήμα Γεωπονίας ΕΛΜΕΠΑ

Το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων για την κάλυψη θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Εφαρμοσμένη Επιστήμη και Τεχνολογία στη Γεωπονία” (ΦΕΚ 3281/Β΄/27.08.2019 & 2023/Β΄/05.06.2018) το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά έως 10 Σεπτεμβρίου 2024 στην παρακάτω διεύθυνση https://www.hmu.gr/mscagro/el/application.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος_ΠΜΣ_ 2024 2025

Μετάβαση στο περιεχόμενο