Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

Για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, οι φοιτητές που παρακολουθούν το πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών έχουν δικαίωμα, σύμφωνα με την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος με αρ. Πράξης 24/13-10-2020, να εξεταστούν σε 3 επιπλέον μαθήματα του προηγούμενου χειμερινού  εξαμήνου με την  προϋπόθεση ότι  τα έχουν δηλώσει και παρακολουθήσει.

Για την ολοκλήρωση της δήλωσης θα πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο “Aποστολή” που εμφανίζεται στην σελίδα της δήλωσής σας. Προσοχή χωρίς αυτήν την ενέργεια η δήλωση δεν καταχωρείται στο πληροφοριακό σύστημα.

 

Οι δηλώσεις μαθημάτων θα γίνουν ηλεκτρονικά το διάστημα από 24/12/2020 έως  15/01/2020. 

 

Από τη Γραμματεία

Μετάβαση στο περιεχόμενο