Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Ανακοίνωση Εργαστήριου Εντομολογίας

Επιστροφή Εντομολόγιων 2020 / Εργαστήριο Εντομολογίας

Όσοι επιθυμείτε να παραλάβετε τα ‘Εντομολόγια’ του προηγούμενου έτους για το Εργαστηριακό Σκέλος του Μαθήματος της Γ. Εντομολογίας, όπως προσέρχεστε στο γραφείο της κ. Βασιλάκη Μαρίας στο Εργαστήριο Εντομολογίας στο χώρο του Αγροκτήματος. Η παράδοση θα μπορεί να γίνει κάθε Τρίτη και Πέμπτη και ώρες 10:00-12:00πμ για περίοδο που ορίζεται από 2/11/21 έως και 18/11/21.

Τα ‘Εντομολόγια’ που δεν θα παραληφθούν από το χώρο του εργαστήριου μετά το πέρας τις 18/11, θα καταστραφούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο