Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα

Ενημερώνονται οι φοιτητές για κάποιες αλλαγές της τελευταίας στιγμής στο ωρολόγιο πρόγραμμα:

  • Στο μάθημα «ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΕΣ ΔΕΝΔΡΩΔΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΕΣ», το εργαστηριακό τμήμα της Πέμπτης 13:00-15:00 μεταφέρεται Παρασκευή, την ίδια ώρα.
  • Τα εργαστήρια του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ» μεταφέρονται μία ώρα νωρίτερα την ίδια μέρα, από 16:00-18:00 και 18:00-20:00 σε 15:00-17:00 και 17:00-19:00
  • Τα εργαστηριακά τμήματα του μαθήματος «ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΑΜΠΕΛΟΓΡΑΦΙΑ» της Δευτέρας 11:00-13:00 και 13:00-15:00 μεταφέρονται την Πέμπτη, 13:00-15:00 και 15:00-17:00. Το τμήμα 9:00-11:00 παραμένει ως έχει
  • Το μάθημα «ΦΥΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΙΑΣ ΙΙ» μεταφέρεται δύο ώρες αργότερα την ίδια μέρα, από 14:00-16:00, 16:00-18:00 σε 16:00-18:00, 18:00-20:00, ενώ θα γίνεται πρώτα το εργαστήριο και μετά η θεωρία

 

Η τελική έκδοση βρίσκεται ΕΔΩ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο