Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Πρόγραμμα επιστημονικών παρουσιάσεων Σχολής Γεωπονικών Επιστημών προσκεκλημένων ομιλητών

Η Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και το Τμήμα Γεωπονίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου [ΕΛΜΕΠΑ] εκκινεί κύκλο ενημερωτικών ομιλιών και παρουσιάσεων από εξειδικευμένους και διακεκριμένους επιστήμονες συναδέλφους. Ο κύκλος των ομιλιών /παρουσιάσεων εμπίπτει στο πλαίσιο της εξωστρέφειας του ΕΛΜΕΠΑ, προκειμένου να διαχύσει τις νέες τάσεις, μεθοδολογίες και ερευνητικά ευρήματα προς την εκπαιδευτική κοινότητα, τους δημόσιους φορείς και το ευρύτερο κοινό, αναφορικά με τη Γεωπονία, τον Αγροδιατροφικό Τομέα, την Κλιματική Αλλαγή και την Προστασία του Περιβάλλοντος, τη βιοποικιλότητα, την ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία.
Το πρόγραμμα για το μήνα Μάιο 2022, παρατίθεται παρακάτω και θα ήταν ιδιαίτερη τιμή και ευχαρίστηση η συμμετοχή σας.
Μετάβαση στο περιεχόμενο