Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2021 

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 θα διεξαχθούν σύμφωνα με την αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/04-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138) ΚΥΑ και την με αρ. Φ.1/192329/β3/13-12-2013 (Β΄3185) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με αναλογική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης και προστασίας του άρθρου 20 της υπό στοιχεία Δ.1α/ΓΠ.οικ.69543/31-10-2020 (ΦΕΚ 4810) ΚΥΑ, όπως εκάστοτε ισχύει.

Πέρα από τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, η συμμετοχή στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την υποχρεωτική επίδειξη:

[α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της ΚΥΑ ή

[β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 της ΚΥΑ, ή

[γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της ΚΥΑ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022
ΜΑΘΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/12/2021 13.00-15.00 Αμφιθέατρο  AGRO
ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΠΕΜΠΤΗ 16/12/2021 10.00-12.00 Αμφιθέατρο  AGRO
ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12/2021 12.00-14.00 Αμφιθέατρο  AGRO

 

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

https://agro.hmu.gr/katataktiries-exetaseis-2021-2022/

Μετάβαση στο περιεχόμενο