Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-2022

Ανακοίνωση για τις Κατατακτήριες Εξετάσεις 2021-2022

 1.  Το ποσοστό από κατατάξεις πτυχιούχων στο Τμήμα ανέρχεται στο 12% του αριθμού εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
 2. Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι για κατάταξη το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 θα είναι:
 • ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΓΕΝΕΤΙΚΗ
 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ
 1. Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών: Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των πτυχιούχων που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Γεωπονίας υποβάλλονται στο Τμήμα από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2021.
 1. Δικαιολογητικά
 • Αίτηση των ενδιαφερομένων
 • Αντίγραφο πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.
 • Αναλυτική Βαθμολογία
 • Φωτοτυπία Ταυτότητας

      5 . Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων: Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2021. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

6. Επισυνάπτονται:

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο