Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5161476 (κωδ. έργου ΕΛΚΕ: 80903)
 
Παρακαλούμε οι σχετικές αναρτήσεις που θα γίνουν στις ιστοσελίδες των Τμημάτων σας να παραπέμπουν στον παρακάτω υπερσύνδεσμο  της ιστοσελίδας του Πανεπιστημίου.
 
Στον συγκεκριμένο υπερσύνδεσμο  οι υποψήφιοι δηλώνουν το email τους για να κατεβάσουν όλα τα αρχεία της πρόσκλησης και ενημερώνονται με αυτόματο μήνυμα σε περίπτωση τυχόν αλλαγών/ ορθής επανάληψης κτλ
 
Μετάβαση στο περιεχόμενο