Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Το «INNOVA-PROTECT» ανάμεσα στα Έργα που ξεχώρισαν στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027

Το «INNOVA-PROTECT» ανάμεσα στα Έργα που ξεχώρισαν στην Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της Δράσης «ΕΡΕΥΝΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ 2021-2027

 

Πρόσφατα