Τμήμα Γεωπονίας

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Θεσμός του Σύμβουλου Εκπαιδευτικού

Το τμήμα Γεωπονίας έχει ενεργοποιήσει τον θεσμό του Σύμβουλου Σπουδών. Οι Σύμβουλοι Σπουδών ανήκουν στο μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος. Αποστολή τους είναι να κατευθύνουν τους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης τους σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος και τις δικές τους κλίσεις, καθώς και να τους βοηθούν στην επίλυση προβλημάτων κατά την διάρκεια της φοίτησης και εν τέλει στην καλύτερη προσαρμογή τους στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους καθηγητές-συμβούλους στις ώρες που εκείνοι έχουν ορίσει για αυτό το σκοπό.

Με την εγγραφή του, σε κάθε φοιτητή ορίζεται ένας Σύμβουλος Σπουδών, ο οποίος καθοδηγεί και υποστηρίζει τους φοιτητές στα προγράμματα σπουδών τους και τον οποίο μπορεί ο φοιτητής να συμβουλεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του. Ενδεικτικά, ο Σύμβουλος:

  • Συζητά, πληροφορεί και συμβουλεύει τον φοιτητή για το Πρόγραμμα Σπουδών
  • Συζητά με τον φοιτητή την πορεία των Σπουδών του και αναζητούν από κοινού λύσεις στα προβλήματα που τυχόν αντιμετωπίζει ο φοιτητής
  • Βοηθάει στην επιλογή εξειδικευμένων μαθημάτων
  • Βοηθάει στην επιλογή θέματος πτυχιακής μελέτη
  • Τον ενημερώνει για επαγγελματικές προοπτικές και δυνατότητες για μεταπτυχιακές σπουδές και τον βοηθά να κάνει επιλογές και σε θέματα επαγγελματικής αποκατάστασης
  • Συζητά οποιοδήποτε οικογενειακό, προσωπικό ή άλλο θέματ το οποίο δημιουργεί εμπόδια στις σπουδές ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές του

 

Σο επισυναπτόμενο αρχείο μπορείτε να δείτε τον Σύμβουλο εκπαιδευτικό που σας έχει ανατεθεί.

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ_ΑΚΑΔ.ΕΤΗ_19-20_20-21_21-22

Μετάβαση στο περιεχόμενο